YENİ EKONOMİ konusunda Türkçe kaynaklar


Yeni Ekonomi Makroekonomik Dengeleri Nasıl Etkiliyor?,

Yeni Ekonomi ve Özellikleri,

Yeni Ekonomi ve İnsan,

Yeni Ekonomi

Bilişim/Yeni Ekonomi

Yeni Ekonomi ve İnsan

Yeni Ekonomi

Yeni Ekonomi ve Bilgi Yönetimi

Avrupa Birliği

Yeni ekonomi

Yeni Ekonomi ve Rekabet Üzerine

Yeni Ekonomi Ve Yansımaları

Yeni ekonomi nedir?
Yeni Ekonomi, Yeni Yönetici
'Yeni ekonomi' ideolojisinin çöküşü
Yeni Ekonomi Ve Getirdiği Değişimler
Yeni Ekonominin stratejik gerçekleri
Yeni Ekonomi
Bilgi Ekonomisi

Yeni Ekonomi ve Geleceği Belirleyecek Trendler
Yeni Ekonominin Temelleri Atılıyor
2000 Yılına Doğru Bilgi Toplumu Üzerine Genel Bir Değerlendirme ve Bilgi Ekonomisinin Özellikleri
Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Hizmetlerinin Kişiselleştirilmesi
Global Bilgi Yönetimi Stratejileri -

Dışsallıklar Teorisi ve Ağ Dışsallıkları
"Bilgiye Dayalı Ekonomi" ve Türkiye Açısından Durum
Yeni Ekonominin Mikro Ve Makro Ekonomi Üzerine Etkileri  

Yeni Ekonomi: Kavramlar, Sorunlar ve Beklentiler

Ekonomik Postmodernlik: Üretimin Enformatikleşmesi Ve Bilgi

Bilgi Ve İletişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Finansal Piyasa Üzerine Etkileri
Bilgi Ekonomisinin Turizm Endüstrisinde Yol Açtığı Değişimler  Bilgi İşlem Ve İletişim Teknolojilerindeki Gelişmeler, Para Politikasının Etkililiği Ve İktisadın Kuralları Yeni Ekonomi ve Yansımaları
Yeni Ekonomi ve Kalite
"Yeni" Ekonominin "Yeni" Ticaret Biçimi ve Bileşenleri: Elektronik Ticaret, Enformasyon Malları ve E-Para
2002 Yılına Doğru Yeni Ekonomi Kavramı Üzerine Genel Bir Değerlendirme ve Elektronik Ticaret Kavramı Bilgi Toplumu Süreçlerinin Geleneksel Maliyet Yönetimi Anlayışında Oluşturduğu Dönüşümler  Entelektüel Sermayeyi Ölçme Ve Değerlendirme Yöntemleri Bilgi Ve Uluslararası Ticaret Teorileri
Entelektüel Sermaye Bileşenlerinin Değerlendirilmesi: Hipermarketler Üzerine Bir Bakış Tümleşik Bilgi Sistemleri ve Muhasebe Bilgi Sistemi

Dijital Ekonomide İş Modelinin Yeniden Şekillendirilmesi
E-İş Modelinin Oluşturulmasına Yönelik Olarak Bir E-İş Modeli Ontolojisi
Yeni Ekonomi
Bilgi Ekonomisi'nin Olası Mikro Ekonomik Etkilerinin Teorik Analizi
Yeni Ekonomi Çerçevesinde Çalışma Hayatında Yaşanan Dönüşümler
İşletmelerde Sanal Takım Modeli Ve İşletmelere Sağladığı Yararlar
Yeni Ekonomide Bilişim İletişim Teknolojileri (Bit) Ve Bilgi İşçileri
Elektronik paranın banknot kullanımına olası etkileri.
Deneysel Bir Çalışma: Bir Ar-Ge Bilgi Merkezi, Ar-Ge Birimi İçin Neler Yapabilir?
Ar-Ge Göstergeleri Üzerinde Uluslararası Karşılaştırmalı İstatistiksel Bir İnceleme  

Yeni Ekonomi'nin Toplumsal, Ekonomik Ve Teknolojik Boyutları
Örnek Olay: Online Kataloğun Yararlarını Maksimize Etmek İnternetteki Kataloglar
Bilgi Ekonomisi Ve Entelektüel Sermaye Kavramı
Yeni Ekonomi'nin Toplumsal, Ekonomik Ve Teknolojik Boyutları

Yeni Ekonomi ve Rekabet Üzerine
Ağ Etkisi, Ağ Dışsallıkları ve Türkiye'deki Klavye Tartışmaları
Akıllı Kartlar Ve Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumlarında Akıllı Kart Projeleri

Bilişim Teknolojileriyle Değişen İş Ortamında Ortaya Çıkan Yeni Bir Meslek: Sanal Sekreterlik- Sanal Asistanlık
Bilgi-Kaynaklı Global Sosyo-Ekonomik Dönüşümün Parasal Yansımaları: Plastik Para

Bilgi Ekonomisine Yönelik Kamu Politikası Stratejisi Ve Türkiye
İşletmelerde Bilgi Yönetiminin Tanımlanması ve Kavramsallaştırılması: Kobi'lerde Bilgi Yönetimi Araçlarının Kullanımına İşişkin Bir Araştırma

Kriz Dönemlerinde İşletmelerde Bilişim Teknolojileri Kullanımının İşletme Performansına Etkileri
Bilgi Toplumunda Üretim Faktörü Olarak Bilgi ve Stratejik Kullanımına İlişkin Araştırma  Yeni Ekonomide Bilgi Yönetiminin Stratejik Önemi

Firma Tanıtımında Web Sitesi Dizaynı Ve İçeriğinin Önemi Ve Başarı Koşulları
Türkiye'nin Bilgi Ekonomisi Yarışındaki Yeri
Bilgiye Dayalı Ekonomi" ve Türkiye Açısından Durum