Prof.Dr.C.Can Aktan

Değişim Çağında Yönetim, İstanbul: Sistem Yayıncılık, 2004.

Değişim çağında ayakta kalabilmenin, yaşayabilmenin, yükselebilmenin ve yüksek performansı sürdürebilmenin sırları "bilgi", "kalite", "strateji", "sinerji", "insan kaynakları", "sürekli öğrenme", "sürekli gelişme" (kaizen) gibi kavramlarda saklıdır. Ve tüm bunlarla birlikte değişim çağında değişimin nasıl yönetilebileceğini öğrenmek gereklidir.

Değişim çağında tüm organizasyonların başta "değişim yönetimi" olmak üzere, "stratejik yönetim", "bilgi yönetimi", "toplam kalite yönetimi", "sinerjik yönetim" ve "insan yönetimi" gibi yeni yönetim tekniklerini öğrenmeleri ve kararlılıkla uygulamaları bir zorunluluktur.

Yeni Yönetim Felsefesi
Değişim Yönetimi
Stratejik Yönetim
Sinerjik Yönetim
Toplam Kalite Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi
KOBİ Yönetimi
Japon Yönetimindeki Başarının Sırları
Yönetim Konusunda Yararlı Web Sayfaları (Türkçe)
  DEĞİŞİM ÇAĞINDA YÖNETİM  kitabının tamamına ulaşmak için tıklayınız.

 

 

 

 

Tüm hakları saklıdır. Bu web sayfası Prof.Dr. C.Can Aktan tarafından yönetim konusunda yayınlanan muhtelif çalışmalar esas alınarak hazırlanmıştır. Web sayfasında ayrıca Can Aktan tarafından hazırlanan ve Sistem Yayıncılık tarafından yayınlanan Değişim Çağında Yönetim adlı eserin bir kısmı sunulmaktadır. Bu web sayfasındaki bilgilerin ya da eser içerisinde yeralan herhangi bir yazının  tam metninin kullanımı izne tabiidir. Bu web sayfasında  ve belirtilen eserdeki metinler Fikir ve Sanat Eserleri Yasası hükümleri gereğince yazılı izin alınmaksızın hiç bir şekilde kullanılamaz.

© C.C.Aktan, 2004-2007.