İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

MAKALE ARŞİVİ

  (TÜRKÇE)


 

 

 

Erkan Tozluyurt: “Bir Üretim İşletmesinde İletişim Yetkinliğinin Değerlendirilmesi”
Gökhan Şenol: “İş Değerlemesinden Performans Değerlemesine Geçiş”  
Kurtuluş Kaymaz: “Çalışma Yaşamında Kalite” 
Gizem Akalp: “İnsan Kaynakları Yönetimi'nde Ücret Sistemine Genel Bir Bakış”
Aşkın Keser: “Çokuluslu Şirketlerde İnsan Kaynakları Yönetimi”
Hüseyin Kömürcüoğlu: “Belirsizlik Ortamında İş Tatmini ve İşe Bağlılık”
Nedim Aksu: “Çalışma Yaşamında Bireysel Kalitenin Rolü ve Önemi”  
Hakan Turgut: “Geleneksel Performans Değerleme Yöntemlerine Yeni Bir Alternatif : 360 Derece Performans Değerleme Yöntemi”
Ali Öztürk: “Kamu Kesiminde Personel ve Ücret Rejimi Arayışları”  
Serpil Aytaç, Aşkın Keser: “İşsizliğin Çalışan Birey Üzerindeki Etkisi: İşsizlik Kaygısı”
Berat Bir Bayraktar: “Bilgi Sistemleri ve Yönetim Bilgi Sistemi Olarak Yüksek Performans Yönetim Modeli”  
Erkan Özdemir: “Hedeflere Göre Performans Değerleme Yöntemi”  

Mehmet Özbirecikli, Ferit Ölçer: “Strateji Odaklı Performans Ölçüm Sıstemi: Balanced Scorecard-BSC”
Mehmet Eryılmaz: “Sanal Takımlar ve Sanal Takımlarda Kuruluş Öncesi Liderlik”  
Seçil Taştan: “İnsan Kaynakları Performans Kriterleri”  
Sema Yıldırım Becerikli: “Pazarlama Amaçlı Halkla İlişkiler (Mpr)”
Ulaş Bıçakcı: “Çabaladıkça Batan Bir İnsan Kaynakları Klasiği: Performans Yönetimi”
Deniz Yücel: “Çalışanları Neler Motive Eder?”  
Artemiz Güler: “İnsan Kaynakları Nereye Gidiyor?”
Can Aktan Web: “İnsan Kaynakları Yönetimi”
Bilçin Tak: “Ücretleme Sistemlerini Toplam Kalite Yönetimi ile Uyumlaştırmaya Yönelik Öneriler”
Zerrin Fırat: “Üniversitelerde Düzenlenen İstihdam Fuarları ve İstihdam Haftası”  
Mustafa Yaşar Tınar: “2000'li Yıllarda Çalışan İnsan”
Serpil Aytaç: “İş Yaşamında Başarının Sırrı : NLP Tekniği” 
Menekşe İzgi: “Taşıma Su ile İnsan Kaynağı Yönetimi”
Fatma Görür: “Performans ve İnsan”
Çiğdem Kocatepe, Ebru Özlem Çelik, Aslı Savaş, Tuğba Kalyoncu, Ufuk Yıldız: “İşsizlik Psikolojisi”
Serpil Aytaç: “Örgütsel Davranış Açısından Kişiliğin Önemi”
Serpil Aytaç, Nuran Bayram: “Üniversite Gençliğinin İş ve Eş Seçimindeki Etkin Kriterlerinin Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) İle Analizi”  
Şengül Külahli: “İş Arama Sürecinde Başarı Yolu”
Serap Özen Kapız: “2000'li Yıllarda Eğitim”
Burcu Kümbül: “Ücrette Adaleti Sağlayan Performansa Dayalı Ücret Sistemleri”
Gülsün İşseveroğlu: “Meslek Ahlakı”  
Serap Kapız: “İşin Değişen Anlamı ve Birey Yaşamında Önemi”  
Faruk Türkoğlu: “İnsan Kaynaklarında Hayal ve Gerçek”
Ferhat Özbek: “Kişiler Arası İletişim”
Gürol Duman: “Tükenen Yöneticiye Methiye”  
Cüneyt Aydın: “Meslek Seçimi ve Öğretmenlik Mesleği”  
Mehmet Cemil Özden: “Mezuniyet Paniği”  
Serpil Aytaç: “İş Yerindeki Kronik Stres Kaynakları”
Aşkın Keser: “Değişen Yönleriyle Personel Yönetimi:İnsan Kaynakları Yönetimi”  
Sema Yıldırım Becerikli: “Yeni İletisim Teknolojilerinin Halkla İlişkiler Alanına Yansımaları”
F.Gül Uysal: “Çalışma Yaşamının Kalitesi ve Çağdaş Yönetim”
Timuçin Yalçinkaya: “Bilgi Toplumunda Yaratıcılığın Artırılmasında Sinerjik İlişkinin Rolü” 
Muammer Paşa: “Yaşam Kalitesini Yükselten Unsur Olarak İşin İnsancıllaştırılması”
Banu Bulurman: “Enformasyon Toplumu ve Eğitim”
Abidin Sönmez: “Etkin Eleştiri”
Umut Eroğlu: “İnsan Kaynakları Yönetimi'nde Yeni Yönelimleri Hazırlayan İki Güç: Sanal Organizasyonlar ve Stratejik Tabanlı Düşünce”
Umut Eroğlu: “Kriz ve Insan Kaynakları” Vergitürk
Aşkın Keser: “İş Dünyasında Anlamı Değişen Bir Kavram: Sadakat”
Serpil Aytaç: “Personel Seçiminde Psikolojik Testlerin Uygulanması” 
İlhan Özdiller: “İnsan Kaynakları Yönetimi İçin Önemli İki Mevzuat Dönemeci”
İdil Türkmenoğlu: “İnsan Kaynakları'nı Yeniden Tanımlıyoruz!”
Özlem Kaleli: “İK Katma Değeri :Yeniden'”  
Hayati Körpe: “İstihdam Yaratmada Öncelikler”
Hayati Körpe: “İnsan Kaynakları.com - Makaleler sayfası “
Zerrin Fırat (2000): ”Üniversitelerin İş Dünyasi İle İlişkilerinde Kariyer Günleri Ve İstihdam Fuarları”
Mehmet Hüseyin Bilgin: “Bireysel Performansa Dayalı Ücret ve Verimlilik” 
Akın Arslan: “360 Derece Değerlendirme Bireysel Performanstan Kurumsal Performansa Geçişte Etkili Bir Araç”
Nüket Germirli: “Performans Sisteminin Performansı Performans Yönetimi Sistemi'nde Uygulama Etkinliği”
Oktay Eser: “Küçülürken İK Ne Yapmalı?”
Fatma Pakdil: “Ekip Bazlı Performans Değerleme”
Aşkın Keser: “Değişen Yönleriyle Personel Yönetimi:İnsan Kaynakları Yönetimi” 
Serpil Aytaç: “Örgütsel Davranış Açısından Kişiliğin Önemi”
Recep Yücel: “İnsan Kaynakları Yönetiminde Başarı Değerlendirme”
Nurgün Kul Parlak (2000): “Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi”