PAZARLAMA

MAKALE ARŞİVİ

  (TÜRKÇE)


 

M.Mithat ÜNER, Sanem Alkıbay: “Algılama Haritaları:Departmanlı Mağazalar Üzerine Ampirik Bir İnceleme”
Nurettin Parıltı, Yüksel Öztürk: “Kişisel Satış Süresince Yeni Bir İkna Etme Yöntemi: SPIN”
Muazzez Babacan: “Pazarlama Iletişimi: Kavramsal Bir İrdeleme”
Ahmet TAN: “Politik Pazarlama Uygulamalarında Baskı Gruplarının Yeri ve Önemi”
Ömer Baybars Tek: “Tek Değer Çağı ve Pazarlama” 
F. Belma Güneri: “Reklam Aracılığıyla Tüketici Zihnine Girilmesi” 
Orhan İçöz, İge Tavmergen, Pınar Özdemir: “Hizmet Pazarlamasında İnternet Kullanımı”
Neriman Ener: “Yeni Yükselen Pazarlar ( Emerging Markets ) İçin Pazarlama Stratejileri”
Georgi Lübenov Manolov: “Siyaset Pazarının Karanlık ve Görünürdeki Yüzü”
Murat Hakan ALTINTAŞ (1998): “Pazarlama Bilgi Sistemlerinin Kurulması Ve Organizasyonu”
Murat Hakan Altıntaş (1998): “Pazarlamada Hysteresis Etkisi Ve Kobi'lerde Uygulanma Şartları