“Değişim mühendisliği henüz yeni bir çaba. Endüstri dünyası yerini global ekonomi, güçlü bilgi teknolojileri ve durmak bilmez değişim dönemine bırakıyor. Perde değişim mühendisliği çağına açılıyor.”

Michael Hammer & James Champy

 

Değişim Mühendisliği (Organizasyonel Değişim Yönetimi)
Değişim Mühendisliği ve 5-N, 1-K Analizi
Değişim Mühendisliğinin Temel Boyutları
Değişim Mühendisliği Sürecinde Yararlanılabilecek Yeni Yönetim Teknikleri
Değişim Mühendisliği ve Atılım
Yeni Organizasyon ve Yönetim Anlayışı ve Değişim Mühendisliği
Değişim Mühendisliğinde Başarı İçin Temel İlkeler
Değişim Mühendisliği İçin Strateji ve Aksiyon Önerileri
Değişim Mühendisliği ve Benchmarking
Değişimin Sürdürülmesi ve Kaizen
Değişim Mühendisliği Uygulamalarını Başarısızlığa Sürükleyecek Hatalar
Mükemmel Organizasyonlar Yaratmak İçin Değişim Mühendisliği
Değişim Mühendisliği Konusunda Bibliyografya Derlemesi
Değişim Mühendisliği Konusunda İngilizce Linkler
 

Tüm hakları saklıdır. Bu web sayfasında Prof.Dr. C.Can Aktan tarafından hazırlanan ve TÜGİAD tarafından yayınlanan Değişim Mühendisliği adlı eserin bir kısmı sunulmaktadır. Web sayfasında yeralmayan tablo-şekil-bibliyografya ayrıntıları için orijinal kaynağa müracaat edilmelidir. Bu web sayfasındaki bilgilerin ya da eser içerisinde yeralan herhangi bir yazının  tam metninin kullanımı izne tabiidir. Bu web sayfasında  ve belirtilen eserdeki metinler Fikir ve Sanat Eserleri Yasası hükümleri gereğince yazılı izin alınmaksızın hiç bir şekilde kullanılamaz.

© C.C.Aktan, 2002-2004.