DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ İÇİN STRATEJİ VE AKSİYON ÖNERİLERİ

Prof.Dr.C.Can Aktan

 

 

Organizasyonel değişimde süreçelerin de büyük bir dikkat ve önemle planlanması, uygulanması ve kontrolü gereklidir. Stephen George ve Arnold Weinerskirch adlı yönetim uzmanlarına göre değişm mühendisliği uygulanmasında altı aşama takip edilmelidir.(George and Weinerskirch, 1994.)

1. Değişim İçin Kararlı Olunması

Organizasyonun durum analizini yap ve değişim sonrasında elde edilecek kazançları ortaya koy.

Konferans ve seminerlere katılma suretiyle yeni yönetim felsefesini öğren.

Müşteri perspektifinden organizasyonu değerlendir.

Değişim için avantaj ve dezavantajları; elde edilecek faydaları ve maliyetleri tesbit etmeye çalış.

Organizasyonda vizyon, misyon, ilke ve değerleri tespit et.

Organizasyonun değişim için kararlı olduğu konusunda yönetici ve çalışanlarla iletişim kur.

Organizasyonda performans değerlendirilmesi ve ölçülmesi ile ilgili olarak sistem oluşturmaya başla.

 

2. Organizasyonda Sistemin Değerlendirilmesi

Müşterilerin organizasyon ile ilgili düşüncelerini tespit et.

Yeni sistem içerisinde hedeflenen müşteri kesimlerini ve pazarı tanımaya çalış.

Müşterilerin ihtiyaçları ve beklentileri ile ilgili olarak enformasyon topla.

Elde edilen enformasyon ve verileri analiz et.

Elde edilen bulguları ortaya koy ve orta düzeydeki yöneticilere aktar.

 

3. Müşteri Odaklı Sistemin Kurumsallaştırılması

Mevcut ve potansiyel müşterilerle ilgili her türlü enformasyonu tanı ve analiz et.

Elde edilen bilgilere dayalı olarak organizasyonda süreçleri oluştur.

Kalitenin geliştirilmesi ve müşteri tatminini ölçmek için kullanılan araçları değerlendir.

 

4. Yeni Yönetim Modelinin Kurumsallaştırılması

“En iyi uygulamaları” (best practices) adapte ederek bir stratejik planlama yap.

Stratejik planlamada görev alacak yönetici ve çalışanları tespit et.

Stratejik planlama uygulamasında yöneticiler ve çalışanlar arasındaki iletişimi güçlendir.

Hayati önem taşıyan kısa ve uzun vadeli organizasyon amaçlarını tespit et.

Organizasyonda sürekli gelişmenin sağlanabilmesi için tüm çalışanların katılımını sağla.

Organizasyonda yeni yönetim modelinin kurumsallaştırılması için çalışanların eğitimini sağla.

Yeni yönetim modelinin kurumsallaştırılması için süreçleri tanı ve süreçler arasındaki işbirliği ve iletişimi sağla.

 

5. İnsan Kaynaklarının En İyi Şekilde Değerlendirilmesi

Çalışanlara, organizasyonun en önemli ve değerli kaynakları olarak davran.

Organizasyondaki çalışanların sağlığı için gerekli tedbirleri al.

 

6. Organizasyonda Sürekli Gelişmenin Sürdürülmesi

Kaynak: C.Can Aktan, 2000'li Yıllarda Yeni Yönetim Teknikleri, (1), Değişim Mühendisliği, İstanbul: TÜGİAD Yayını, 1999.