gears.gif (9873 bytes)

 AVRUPA KONSEYİ KOBİ BİLDİRGESİ

 

Avrupa KOBİ Bildirgesi (European Charter for Small Enterprises)’nde kabul edilen başlıca ilkeler ve öneriler şunlardır.

  • Girişimciliğin geliştirilmesi için mesleki eğitime önem verilmelidir.
  • Piyasaya giriş önündeki engeller kaldırılmalı ve yeni iş alanlarının kurulması özendirilmelidir.
  • Bürokrasi ve kırtasiyecilik azaltılmalıdır.
  • İnsan kaynaklarına daha fazla önem verilmeli; yaşam  boyu eğitim, bilgi ve beceri kazandırma programları uygulanmalıdır.
  • Devlet ve işletmeler arasındaki işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi sağlanılmalıdır. E-devlet yönünde adımlar atılmalıdır.

§         KOBİ’lerin piyasada adil rekabet ortamında faaliyet gösterebilmeleri için rekabet hukukunda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

  • Vergi yükü azaltılmalıdır.
  • KOBİ’lerin yeni temel teknolojilere erişimine destek olunmalıdır.
  • Başarılı e-ticaret modellerini bularak, bu modellerin KOBİ’lerde yaygınlaştırılması sağlanılmalıdır.
  • Ulusal düzeyde KOBİ’lerin güçlenmeleri için çaba gösterilmelidir.

Kaynak: “European Charter for Small Enterprises”, (adopted by the General Affairs Council, 13 June 2000.)

alum.gif (736 bytes)

© 2001, C.C.Aktan