gears.gif (9873 bytes)

GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE BAZI TÜRKÇE KİTAPLAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKE, Ali Erkan (Hazırlayan), Müteşebbislik. Ankara, 1993. KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Klavuzu:10.

KOSGEB, Türkiye’de Kadın Girişimciliği. Ankara, 1993.

YAZMAN, İrfan (Hazırlayan), Kırsal Kesimde Meslek Eğitimi ve Girişimcilik Eğitimi ile Bağlantılı Olarak Kalkınma Modelleri ve Öncelikler. Ankara 1992.

MÜFTÜOĞLU, Tamer (Hazırlayan), Modern Finansman Araçlarının Esnaf-Sanatkar ve Küçük İşletmeler Açısından Değerlendirilmesi. Ankara, 1992.

KARALAR, Hakan (Hazırlayan), Ülkemizde Girişimcilik ve Risk Sermayesi. Ankara: Ankara Genç İşadamları Derneği Yayını 1992.

TİTİZ, Tınaz Girişimcilik. İstanbul 1994

FİDAN M. Metin ve YILMAZ, Şahap, Müteşebbislik (Girişimcilik) Ders Kitabı Ticaret Turizm Öğretimi Okulları İçin. Ankara 1996.

SANLI, Mehmet ve ŞAHSUVAR, Adnan (Hazırlayanlar), Girişimciler İçin İş Planı Rehberi. Ankara , 1999

TODD, Graham , Avrupa ‘da Yeni İstihdam Çalışmaları Yerel Girişim Faaliyetleri Nasıl Yürütülüyor? (çeviren Fikret Üçcan). Ankara 1986

MÜFTÜOĞLU, Tamer, Türkiye’de Girişimcilik. Girişimciliğin Geliştirilmesi Projesi Taslağı. Ankara 1993.

Dünyadaki Gelişmeler Işığında Türkiye’de Girişimcilik Paneli. Ankara, 1993
KOSGEB Yayını.

BUĞRA, Ayşe, Dünya Ekonomisindeki Yeni Gelişmeler Işığında Girişimciliğin Kuramsal Çerçevesi.

KINAY, Hamit Uğur, Küçük Yatırımlara Başlama Rehberi. Ankara. 1993

İGEME , Avrupa Topluluğunda Uygulanan Devlet Yatırımları, Teşvikler ve Türkiye ile Mukayeseli İncelenmesi. Ankara 1993.

TİSK , “Kadın İş Gücü” Araştırması. Ankara 1999

TİTİZ,Tınaz, Genç Girişimcilere Öneriler. İstanbul, İnkilap Kitapevi Yayın Sanayi ve Tic. A.Ş., 1998

GERBER, Michael, Girişimcilik Tutkusu
İstanbul, Sistem Yayıncılık ve Mat. San. ve Tic. A.Ş., 1997

MEREDİTH,Geoftrey., Girişimciliğin Uygulanması. Ankara Maya Matbaacılık Ltd., 1984

alum.gif (736 bytes)

© 2001, C.C.Aktan