gears.gif (9873 bytes)

DEVLETİN GÖRÜNÜR ELİ VE GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devletin görünür eli ile piyasalara yaptığı müdahalelerin özel girişimciliğin gelişmesinin önündeki en büyük engel olduğunu belirtmek gerekir.

Devlet, maliye, para ve dış ticaret politikalarıyla ekonomiye müdahale ettiği oranda özel girişimcilik bundan zarar görür. Örneğin, devletin vergi politikası ile ekonomiye etmesi halinde bundan çalışma gayreti, özel tasarruflar ve özel yatırımlar olumsuz olarak etkilenir. Mali disiplinden uzaklaşmış bir devlette vergilerin arttırılması kaçınılmaz olduğunda bundan en fazla zarar görecek olan halktır ve üretim yapan girişimcilerdir.

Bugün faaliyetleri hayli genişlemiş devleti Leviathan ‘a benzetmek mümkündür.

LEVİATHAN mitolojide düzensizliğe ve kaosa neden olan büyük bir canavarın adı olarak geçer. Mitolojide bir efsaneye göre insanlar leviathanın ortaya çıkarak mevcut düzeni bozacağından korkarlarmış. Giderek genişleyen devlet faaliyetleri ve devlet harcamaları neticesinde ekonomik ve siyasal sorunların ve yozlaşmaların yaygınlaştığını görünce devleti LEVİATHAN’a benzetmek pek yanlış olmayacaktır.

devlet11.JPG (34011 bytes)

Bir başka mitolojik efsaneyi aktaralım:

Urgancı Oknos ile aç gözlü dişi eşek arasındaki savaş... Urgancı Oknos, cehennemde kıvranan insanların kurtulması için bütün gün urgan örerek aşağı sarkıtır ve yukarı çekilmelerini sağlarmış. Cehennemin dibinde keyif çatan aç gözlü dişi eşek, urganı öteki ucundan yiyerek insanların cehennem ızdırabından kurtulmasını engellermiş... Bu uyarlama ile ne demek istediğimi daha fazla açıklamaktansa yorumu sizlere bırakmak istiyorum. Şu kadarını söyleyim ki, bir tarafta çalışan ve üreten küçük yada büyük girişimcilerimiz ve devlete ödenen vergiler var... Öte yanda , israf ve savurganlık, hırsızlık ve yolsuzluklar...

Kim bütün gün urgan örerek üretime katkıda bulunuyor ve kim bizim ödediğimiz paraları “keyif çatarak” israf ediyor...

Kim çalışıyor, kim risk alarak yatırım yapıyor...

Kim milli gelire yaptığı üretimle katkıda bulunuyor....

Kim ihracat yaparak ülkemize döviz kazandırıyor...

Kim yenilik ve yaratıcılık yaparak yaşam kalitemizi arttıracak yepyeni ürünleri bize sunuyor...

Bunları yapanlar girişimcilerimiz...

Peki devlet ne yapıyor.... İsraf ediyor... Ağır vergiler altında bizi eziyor... Kafasına estiğinde keyfi vergiler getiriyor... Vergi oranlarını arttırıyor... Mali ahlaksızlığın ya da edepsizliğin alasını yapıyor?

memecan.jpg (57930 bytes)

Bu doymak bilmeyen ve sürekli büyüyen Leviathan, artan harcamalarını ve yaptığı israfları vergilerle karşılayamayınca bu defa sınırsızca ve sorumsuzca borçlanıyor.... Hoyratça para basıyor.... Sahip olduğu harcama, vergileme, borçlanma ve para basma yetkilerini istismar ediyor...

Kaynak: C.C.Aktan, "Girişimcilik Felsefesi", Bursa'da Yapılan 4. SİAD zirvesinde sunulan tebliğden alınmıştır.

alum.gif (736 bytes)

© 2001, C.C.Aktan