gears.gif (9873 bytes)

GİRİŞİMCİ KİMDİR?

 

 

Girişimci ya da müteşebbis üretim için gerekli kaynakları bir araya getirerek mal ve hizmet üretimini organize eden kişidir. Bilindiği üzere klasik üretim faktörleri; sermaye, emek, doğal ve fiziki kaynaklardan oluşmaktadır. Sanayi toplumundan farklı olarak günümüzde bilgi toplumunda artık “bilgi” de üretim faktörleri arasında sayılmaktadır. İşte girişimcilik, tüm bu faktörlerin mal ve hizmet üretimine kanalize edilmesi faaliyetlerini içeren bir kavramdır.
Kaynak: C.C.Aktan, "Girişimcilik Felsefesi", Bursa'da Yapılan 4. SİAD zirvesinde sunulan tebliğden alınmıştır.

alum.gif (736 bytes)

© 2001, C.C.Aktan