gears.gif (9873 bytes)

TÜRKİYE'DE RESMİ KURUMLAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAKANLIKLAR

Adalet Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Maliye Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Başbakanlık

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı

Bayındırlık Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Çevre Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Kültür Bakanlığı

Tarım Bakanlığı

Turizm Bakanlığı

Ulaştırma Bakanlığı

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

Hazine Müsteşarlığı

M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı

 

KİT’LER VE GENEL MÜDÜRLÜKLER

Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü

Bağ-kur Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı

İETT Genel Müdürlüğü

Istanbul Emniyet Müdürlüğü

Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü

Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü

MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü

Orman Genel Müdürlüğü

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü

SSK Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Tapo ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü

Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü

Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

Türk Dil Kurumu

Türk Şeker İşletmeleri

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü

alum.gif (736 bytes)

© 2001, C.C.Aktan