gears.gif (9873 bytes)

TÜRKİYE'DEKİ ÜNİVERSİTELER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ege Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi

Fatih Üniversitesi

Fırat Üniversitesi

Galatasaray Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Haliç Üniversitesi

Harran Üniversitesi

Işık Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi

İnönü Üniversitesi

İstanbul Kültür Üniversitesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Kadir Has Üniversitesi

Kafkas Üniversitesi

Kara Elmas Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi

Koç Üniversitesi

Kırıkkale Üniversitesi

Lefke Avrupa Üniversitesi

Mersin Üniversitesi

Muğla Üniversitesi

Mimar Sinan Üniversitesi

Mustafa Kemal Üniversitesi

Niğde Üniversitesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Osmangazi Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Sabancı Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

Trakya Üniversitesi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

Yakın Doğu Üniversitesi

Yeditepe Üniversitesi

Yıldız Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi

Ahmet Yesevi Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Atılım Üniversitesi

Bahçeşehir Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

Başkent Üniversitesi

Beykent Üniversitesi

Bilkent Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi

Celal Bayar Üniversitesi

Cumhuriyet Üniversitesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Çankaya Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Dicle Üniversitesi

Dokuz Eylül Universitesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi

Doğuş Üniversitesi

Dumlupınar Üniversitesi

alum.gif (736 bytes)

© 2001, C.C.Aktan