gears.gif (9873 bytes)

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI -MEVZUAT-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye'de KOBİ'lere Devlet Yardımı
İhracat, İhracat Sayılan Satış Ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet Ve Faaliyetlerde Vergi, Resim Ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ
İstihdam Desteği Yönetmeliği/KOSGEB
Teknoloji Geliştirme Destekleri Yönetmeliği/KOSGEB
Teknopark Yönetmeliği/KOSGEB
Küçük Ve Orta Ölçekli İmalat Sanayi İşletmelerine
Bilgisayar Yazılımı Kullanım Desteği Yönetmeliği/KOSGEB
95/6 Sayılı Yurt Dışında Düzenlenen Fuar Ve Sergilere Milli Düzeyde Veya Bireysel Katılımın Desteklenmesine İlişkin Tebliğ

95/7 Sayılı Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ

95/7 Sayılı Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ’in Uygulama Usul Ve Esasları

Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Yardımına İlişkin Tebliğ

Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

97/5 Sayılı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Ve Sözkonusu Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 98/13 Sayılı Tebliğ’in Uygulama Usul Ve Esasları

Eğitim Yardımı Hakkında Tebliğ

97/7 Sayılı "Eğitim Yardımı"’ Hakkında Tebliğ İle İlgili Değerlendirme Ve Uygulama Usul Ve Esasları

Patent, Faydalı Model Belgesi Ve Endüstriyel Tasarımtescili Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ

98/3 Sayılı “Patent, Faydalı Model Belgesi Ve Endüstriyel Tasarım Tescili Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ”İn Uygulama Usul Ve Esasları

Pazar Araştırması Desteği Hakkında Tebliğ

97/6 Sayılı Pazar Araştırması Desteği Hakkında Tebliğ’in Uygulama Usul Ve Esasları

Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma,İşletme Ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

97/9 Sayılı Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme Ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Ve Sözkonusu Tebliğ’de Değişiklik
Yapılmasına Dair 98/14 Sayılı Tebliğ’in Uygulama Usul Ve Esasları
Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı Tebliği
Yatırımlarda Devlet Yardımları Ve Yatırımları Teşvik Fonu
Esasları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
Yatırımlarda Devlet Yardımları Ve Yatırımları Teşvik Fonu
Esasları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Yurtdışında Düzenlenen Fuar Ve Sergilere Milli Düzeyde Veya Bireysel Katılımın Desteklenmesine İlişkin Karar’ın 3. Maddesi’nde Değişiklik Yapılması Hakkındaki 97/3 Sayılı Tebliğ”e İlişkin Uygulama Usul Ve Esasları

alum.gif (736 bytes)

© 2001, C.C.Aktan