gears.gif (9873 bytes)

TÜRKİYE'DE İHRACATA DESTEK SAĞLAYAN BAŞLICA KURULUŞLAR

Küçük Ve Orta Ölçekli Sanayii Geliştirme Ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (Kosgeb)

Türk Patent Enstitüsü

Türkiye Bilimsel Ve Teknik Araştırma Kurumu (Tübitak)

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (Ttgv)

alum.gif (736 bytes)

© 2001, C.C.Aktan