gears.gif (9873 bytes)

KALİTE GÜVENCE VE STANDARDİZASYON SİSTEM BELGELERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO 9000 Standartlar Serisi: Uluslararası Standartlar Teşkilatı (ISO) tarafından yayınlanan kalite standartları serisidir. ISO 9000 serisi bir ürün standardı olmayıp, ürünlerin nihai karakterlerini belirlememektedir. Bu standartlar, işletmelerin ürünleri üretme kapasitelerini göstermek için oluşturacakları kalite sisteminin değişik kısımlarını açıklamaktadır.

ISO 9001: Bu standart, tasarım ve ürünlerin uygunluğunu temin etme konusunda, üreticilerin kabiliyetlerinin belgelenmesi gerektiğinde kullanılır. Belirlenmiş gereklerle, ürünün tasarımından tüketiciye ulaşmasına kadar bütün aşamalarda uygunluğun temini suretiyle tüketici tatmininin sağlanması amaçlanmaktadır.

ISO 9002: Bu standart, kurulu bir tesiste ürünlerin uygunluğunu temin etmede, üreticilerin kabiliyetlerinin belgelenmesi gerektiğinde kullanılır. Belirlenmiş gereklerle, ürünün üretiminden tüketiciye ulaşmasına kadar bütün aşamalarda uygunluğun temini suretiyle tüketici tatmininin sağlanması amaçlanmaktadır.

ISO 9003: Bu standart, üreticinin ürünün uygun üretilip üretilmediğini tesbit etme ve son muayene ve deneyle ilgili düzenlemeleri kontrol etme konusundaki kabiliyetinin belgelenmesi gerektiğinde kullanılmaktadır.

ISO 9004: Kalite yönetimi konusunda bir kılavuz olup, belirlenen hedefleri, istenilen standartları gerçekleştirmek için ürün ve hizmetlerin kalitesini etkileyen teknik, idari, insan faktörlerini kontrol altında tutmak için nasıl organize olunması gerektiğini tarif eder.

 

TS-EN-ISO 9000 Standartlar Serisi:

TS-EN-ISO 9000-1: Kalite yönetimi ve kalite güvencesi standartları seçim ve kullanma kılavuzu.
TS-EN-ISO 9000-2: ISO 9001, ISO 9002 ve ISO 9003'ün uygulanmasına yönelik genel kılavuz.
TS-EN-ISO 9000-3: ISO 9001'in yazılım geliştirme, üretme ve bakımına uygulanması için kılavuz.
TS-EN-ISO 9000-4: Güvenilirlik programları yönetimi için kılavuz.
TS-EN-ISO 9001: Tasarım/geliştirme, üretim, tesis ve hizmette kalite güvencesi modeli.
TS-EN-ISO 9002: Üretim, tesis ve hizmette kalite güvencesi modeli.
TS-EN-ISO 9003: Son muayene ve deneylerde kalite güvencesi modeli.
TS-EN-ISO 9004-1: Kalite yönetimi ve kalite sistemi elemanları kılavuzu.
TS-EN-ISO 9004-2: Hizmetler için kılavuz.
TS-EN-ISO 9004-3: İşlenmiş malzemeler için kılavuz.
TS-EN-ISO 9004-4: Kalite geliştirme için kılauz.
TS-EN-ISO 9005:. Kalite terimleri sözlüğü.

 

EN 29000 Standartlar Serisi: Avrupa Birliğinin aynen kabul ettiği ISO-9000 kalite standartları serisidir.

AQAP Belgesi (AQAP-Allied Quality Assurance Publications): T.C. Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen, "Endüstriyel Kalite Teminatı Seviye Belgesi"dir.

GMP Belgesi (Good Manufacturing Products): Sağlık Bakanlığı tarafından ilaç sanayicilerine verilen ve üretimin her aşamasında gerekli kalite kontrolünün yapıldığını gösteren "İyi İmalat Uygulamaları" belgesidir.

İmalat Yeterlilik Belgesi: "Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre münhasıran otomotiv imalatçılarına Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen ve prototip araçların ilgili teknik mevzuata uygunluğunu gösteren belge anlamına gelmektedir.

Kaynak: http://www.foreigntrade.gov.tr

alum.gif (736 bytes)

© 2001, C.C.Aktan