gears.gif (9873 bytes)

STANDARDİZASYON KONUSUNDA BAZI KISALTMALAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AENOR: İspanya Standardizasyon Örgütü (Asociacion Española de Normalizacion y de Certificacion)

AFNOR: Fransız Standardizasyon Örgütü (Association Française de Normalisation)

APAC: Asya-Pasifik Belgelendirme Akreditasyon Kurumu (Asian Pasific Accreditation of Certification)

APLAC: Asya-Pasifik Laboratuar Akreditasyon İşbirliği Örgütü (Asian Pasific Laboratory Accreditation Cooperation)

BSI: İngiliz Standartlar Enstitüsü (British Standards Institution)

CEN: Avrupa Standardizasyon Komitesi (Comité Européen de Normalisation). Merkezi Brüksel'dedir. AB ve EFTA'ya (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) üye ülkelerin Ulusal Standardizasyon kuruluşlarının asıl üyelerini oluşturduğu ve Bulgaristan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Litvanya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Türkiye'nin Ulusal Standardizasyon kuruluşlarının gözlemci statüsünde katıldıkları örgüttür.

CENELEC: Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (Comité Européen de Normalisation de Electrotechnique). Merkezi Brüksel'dedir. AB ve EFTA'ya (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) üye ülkelerin Ulusal Elektroteknik kuruluşlarının asıl üyelerini oluşturduğu ve Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Türkiye'nin Elektroteknik kuruluşlarının gözlemci statüsünde katıldıkları örgüttür.

DIN: Alman Standart Enstitüsü ( Deutsches Institut für Normung e.V.)

DS: Danimarka Standardizasyon Kuruluşu (Dansk Standardiseringsraad)

EAC: Avrupa Belgelendirme Akreditasyon Kuruluşu (European Accreditation of Certification

EAL: Avrupa Laboratuar Akreditasyon İşbirliği Örgütü (European Cooperation for Accreditation of Laboratories)

EOTC: Avrupa Test ve Belgelendirme Teşkilatı (European Organization for Testing and Certification)

ETSI: Avrupa Telekomünikasyon Standartlar Enstitüsü (European Telecommunication Standards Institute). 28 Avrupa ülkesi üyedir.

IBN: Belçika Standardizasyon Enstitüsü (Institut Belge de Normalisation)

IEC: Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (International Electrotechnical Commission)

IPQ: Portekiz Standardizasyon Enstitüsü (Instituto Portugues da Qualidade)

NNI: Hollanda Standardizasyon Enstitüsü (Nederlands Normalisatie-Instituut)

NSAI: İrlanda Ulusal Standart Kuruluşu (The National Standards Authority of Ireland)

NSF: Norveç Standart Kuruluşu (Norges Standardiseringsforbund)

ON: Avusturya Standardizasyon Enstitüsü (Österreichisches Normungsinstitut)

SDS: Finlandiya Standardizasyon Enstitüsü (Suomen Standardisoimisliitto r.y.)

SIS: İsveç Standart Enstitüsü (Swedish Institute of Standards)

SNV: İsviçre Standardizasyon Örgütü (Schweizerische Normen-Vereinigung)

UNI: İtalyan Standardizasyon Örgütü (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)

Kaynak: http://www.foreigntrade.gov.tr/

alum.gif (736 bytes)

© 2001, C.C.Aktan