gears.gif (9873 bytes)

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ KONUSUNDA YARARLI BAZI WEB SAYFALARI VE MAKALELER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Can Aktan Web: “Toplam Kalite Sayfası”
Kal-Der

Prof.Dr.Coşkun Can Aktan'ın Toplam Kalite Yönetimi Üzerine Başlıca Makaleleri

Asuman Akdoğan, "Toplam Kalite Yönetimi"

Mesiha Saat: “Kavramsal hizmet Modeli ve Hizmet Kalitesini Ölçme Araci Olarak Servqual Analizi”
Mesiha Saat: “Kalite Denetiminde Taguchi Yaklaşımı”
Birol Bumin, Hakan Erkutlu: “Toplam Kalite Yönetimi ve Kıyaslama(Benchmarking) İlişkileri Politikaları”  
Selçuk Kendirli, Hülya Çağıran: “Sanayi İşletmelerinde Kalite Maliyetlerinin Oluşumu ve Muhasebeleştirilmesi”  

Halit Kasa: “Vizyoner Açılımlar Toplam Kalite Yönetimi ve Altı Sigma Buluşması”  
A. Melih Eyitmiş:
“Kalite ve Yüksek Öğretim”
Ceren Ulukanoğlu: “Toplam Kalite Yönetimi ve Kaizen Felsefesi”
Zümrüt B. Öğeli, Zafer Dursunkaya: “Eğitimde Kalite Yönetimine Bir Örnek: ABET 2000”  
M. Cemal Yıldırım: “Yaratıcılık, Yenilikçilik ve Toplam Kalite”
Erhan Mergen, Delvin Grant, Stanley M. Widrick: “Yükseköğretimde Kalite Yönetimi”
Hayal Boyacıoğlu: “Tasarım Kalitesi Kalite Fonksiyon Açılımı'ndaki Son Gelişmeler Neler?”
M. Cemal Yıldırım: “ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Standardına Geçiş”
Nihal Erginel: “ISO 14001 Neler Kazandırıyor?”
Ahmet Talat Us: “Öğrenen Bir TKY Organizasyonu Yaratmak”
Devrim Dirik, İsmail Özdemir: “Kalite Trend(i)'ni Yakalamak”
Hoşcan Ensari: “Eğitimde TKY'ye İlişkin Bazı Uygulamalar”  
Hoşcan Ensari: “Dönüşüm Yolundaki Yaratıcılık ve Kalite”
Nilgün Özdil: “Kalitenin Evi”  
Nilgün Özdil: “Mükemmelliğin Stratejisi”
Akın Polat: “Tasarım Sürecinde Altı Sigma Altı Sigma Metodu'nun Toplam Kalite Yönetimi ve Tasarım Süreçlerindeki Yeri”
Esra Nemli: “Elektronik Ticarette Toplam Kalite Yönetimi”
Yılmaz Argüden: “Altı Sigma ve Toplam Kalite Yönetimi”
Arzu Akçal: “Entegrasyon Sorununu Aşmak ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi'nin Mevcut Yönetim Sistemine Entegrasyonu”
Halit Kasa: “Toplam Kalite Yönetimi ve Altı Sigma Buluşması”
Yavuz Demirel: “Yerel Yönetimlerde TKY Toplam Kalite Yönetimi'nin Uygulanabilmesi İçin Gerekli Koşullar”
Ufuk Gencel: “Yükseköğretim Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi ve Akreditasyon”
Burcu Selin Yılmaz: “Hata Türü ve Etki Analizi”
Kadir Ardıç: “Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi”  
Ceren Ulukanoğlu: “Toplam Kalite Yönetimi ve Kaizen Felsefesi”  
Selen Sanal: “Kalite Kültürü”
“Ücretleme Sistemlerini Toplam Kalite Yönetimi ile Uyumlaştırmaya Yönelik Öneriler”
Bilçin Tak: “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanabilirliği”
Özcan Kılıç: “Pazarlama ve Toplam Kalite Yönetimi İlişkisi: "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşunda Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları Üzerine Araştırma"  
Atilla Akbaba: “Kalite Fonksiyon Göçerimi Metodu ve Hizmet İşletmelerine Uygulanması”
Muzaffer Aydemir: “Örgütsel Öğrenme ve Toplam Kalite Yönetimi”
Özlem İpekgil Doğan, Engin Deniz Eriş: “Stratejik Toplam Kalite Yönetimi”
Özlem İpekgil Doğan: “Kalite Uygulamamalarının İşletmelerin Rekabet Gücü Üzerine Etkisi”
Aykut Kibritçioğlu (1998): “Firma ve Ürün Kalitesi: Nedir? Neden Önemlidir?”
Gülay Coşkun Kasap (1999): “İşletmelerde Kalite, Çevre Ve İşgüvenliği Entegre Sistemleri”  
Sait Yüksel Kaygusuz (1999): “Kalitesizliğin Önemli Bir Boyutu: Kalite Maliyetleri”
Osman Atay (2000): Toplam Kalite Yönetimi”

 

alum.gif (736 bytes)

© 2001, C.C.Aktan