Kurumsal Kültür

WWW.CANAKTAN.ORG

 

Niçin bazı organizasyonlar (kurumlar), diğerlerinden daha yüksek performansa sahiptirler? Niçin bazı organizasyonlar; karlılık, verimlilik, kalite, yenilik ve yaratıcılık, çalışanların ve müşterilerin memnuniyeti gibi performans göstergeleri yönünden diğer organizasyonlardan daha iyi konumdadırlar?

 

Bu ve benzeri soruların cevabı “kurum kültürü” kavramında gizlidir.

 

Kurumların başarısı büyük ölçüde, sahip olduğu “kültüre”e bağlıdır. Paylaşılan vizyon ve misyonu, değerler ve ilkeleri ifade eden “kurumsal felsefe”, organizasyonun başarısını belirleyen en önemli unsurlardan birisidir. Kurumsal dizayn, kurumsal davranış, kurumsal iletişim, kurumsal adalet gibi kavramların tamamı “kurum kültürü”nün bir yönünü oluştururlar. İyi bir kurumsal kültürün mevcut olduğu organizasyonlarda kurumsal bağlılık ve sadakat,  kurumsal yurttaşlık  gibi  organizasyon başarısında pozitif etkiye sahip olacak unsurlar ortaya çıkar.

 

Tıpkı bir bireyin kimliği gibi, bir organizasyonun da “kurumsal kimliği” vardır. Organizasyonun kurumsal kimliğini belirleyen o kurumun kültürüdür. Organizasyon dışındakiler, kurumsal kimliğe bakarak kurumsal imaj hakkında bir yargıya sahip olurlar.  Kurum kültürü konusunda çok daha kapsamlı bilgiler için SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Kültür kitabına müraacat ediniz. (Editör: Can Aktan, Ankara: SPK Yayını.)

 

 

KURUM KÜLTÜRÜ KAVRAMI

KURUM KÜLTÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

KURUM KÜLTÜRÜNÜN FONKSİYONLARI

KURUM KÜLTÜRÜNÜN OLUŞUMU

KURUM KÜLTÜRÜNÜN BOYUTLARI

KURUM KÜLTÜRÜNÜN UNSURLARI

KURUM KÜLTÜRÜ TÜRLERİ

KURUM KÜLTÜRÜNÜN ETKİLERİ

KURUM KÜLTÜRÜ İLE KURUM İKLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

KURUM KÜLTÜRÜ: WEB KAYNAKLAR                                                                                                               

KURUM KÜLTÜRÜ: BİBLİYOGRAFYA                                                                                                                 

 

                                                              © COPYRIGHT 2006, C.C.Aktan

Tüm hakları saklıdır. Bu web sayfasında Coşkun Can Aktan'ın editörlüğünü yaptığı  Kurumsal Kültür (Ankara: SPK Yayını, 2006) adlı kitabın bir kısmı yeralmaktadır. Bu web sayfasındaki bilgilerden yararlanıldığında bilimsel araştırma etik ilkeleri gereğince kaynak gösterilmesi gerekir.  Bu web sayfasındaki metinlerin tamamı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası hükümleri gereğince yazılı izin alınmaksızın hiç bir şekilde kullanılamaz.