Kurumsal Kültür

WWW.CANAKTAN.ORG

KURUM KÜLTÜRÜNÜN UNSURLARI

COŞKUN CAN AKTAN & HASAN TUTAR

 

Kurum kültürünü farklı şekillerde tanımlanabilmesi, kavramın anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. Bir kavramın anlaşılmasını kolaylaştırmanın en etkin yollarından biri, tanımın unsurlarını açıklamaktır. Kurum kültürünün açıklanmasında, kurum kültürünü oluşturan farklı unsurlardan bahsedilebilir. Bunlardan en önemli aşağıda kısaca açıklanmıştır. [1]

Kurum kültürünün unsurları, kurumsal bir ortamda, kurumsal kültürün oluşmasını sağlayan değer, norm, şekil, biçim ve çeşitli uygulamalardır. Kurumsal kültür birçok unsurdan oluşur. Bu unsurlar; sosyal ve fiziki çevre, metaforlar, hikâyeler, mitler ve efsaneler, kuruma özgü dil, çeşitli törenler ve ritüeller, davranış kuralları, liderler ve kahramanlar, semboller, inançlar, değerler, tutumlar, temel varsayımlar ve kurum tarihi gibi unsurlardır.

..............................

........................................

............................................... devamı için orijinal kaynağa müracaat ediniz...

 

 

 

                                                              © COPYRIGHT 2006, C.C.Aktan

Tüm hakları saklıdır. Bu web sayfasında Coşkun Can Aktan'ın editörlüğünü yaptığı  Kurumsal Kültür (Ankara: SPK Yayını, 2006) adlı kitabın bir kısmı yeralmaktadır. Bu web sayfasındaki bilgilerden yararlanıldığında bilimsel araştırma etik ilkeleri gereğince kaynak gösterilmesi gerekir.  Bu web sayfasındaki metinlerin tamamı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası hükümleri gereğince yazılı izin alınmaksızın hiç bir şekilde kullanılamaz.