KURUMSAL  SOSYAL SORUMLULUK


Editör: Coşkun Can Aktan  / İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) Yayını, 2007

 

Coşkun Can Aktan & Deniz Börü, Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Yılmaz Argüden, Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Figen Dalyan, Sosyal Sorumluluğun Temelleri

Adnan Çelik, Şirketlerin Sosyal Sorumlulukları

Ömer Torlak, Tüketicilerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çabalarını Algılamaları

Muzaffer Aydemir, İşletmelerin İşgörenlere Karşı Sosyal Sorumlulukları ve SA 8000 Standardı

Figen Dalyan, “Etkilenenlerin Yönetimi” Teorisi Açısından İşletmelerin

Sosyal Sorumluluk İle İlgili Strateji Oluşturma Süreci

Coşkun Can Aktan & İstiklal Y. Vural, Çokuluslu Şirketler ve Sosyal Sorumluluk

Coşkun Can Aktan, Türkiye’ de Sosyal Sorumluluk Projeleri:  En İyi Uygulamalardan Örnekler