KURUMSAL  SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMI

ÖNEMLİ BİR TANIMLAMA ÖĞESİ: PAYDAŞLAR (STAKEHOLDERS)

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK  İLE İLİŞKİLİ VE BENZER KAVRAMLAR

KURUMSAL  SOSYAL SORUMLULUK DÜŞÜNCESİNİN ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMININ ORTAYA ÇIKMASINA NEDEN OLAN ETKENLER

KURUMSAL  SOSYAL SORUMLULUĞUN ÖNEMİ

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMININ İŞLETMELERE ve TÜM PAYDAŞLARA SAĞLAYACAĞI FAYDALAR

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN TEŞVİK EDİLMESİNDE VE YAYGINLAŞTIRILMASINDA  DEVLETE DÜŞEN BAŞLICA GÖREV

 

Tüm hakları saklıdır. Bu web sayfasında C.Can Aktan  ve Deniz Börü tarafından hazırlanan Kurumsal Sosyal Sorumluluk adlı çalışmanın bir kısmı sunulmaktadır. Web sayfasında yeralmayan tablo-şekil-bibliyografya ayrıntıları için orijinal kaynağa müracaat edilmelidir. Bu web sayfasındaki bilgilerin ya da eser içerisinde yeralan herhangi bir yazının  tam metninin kullanımı izne tabiidir. Bu web sayfasında  ve belirtilen eserdeki metinler Fikir ve Sanat Eserleri Yasası hükümleri gereğince yazılı izin alınmaksızın hiç bir şekilde kullanılamaz.

© C.C.Aktan, & D. Börü , 2006.