www.canaktan.org

Sosyal Sorumluluk
Girişimler
Bir Kitap
Kurumsal Kültür
Kurumsal Yönetim
İş Ahlakı
Web Kaynaklar
Whistleblowing

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Kurumsal sosyal sorumluluk, herhangi bir oranizasyonun hem iç, hem de dış çevresindeki tüm paydaşlara (stakeholders) karşı “etik” ve “sorumlu” davranması, bu yönde kararlar alması ve uygulaması şeklinde tanımlanabilir. Kurumsal sosyal sorumluluk denildiğinde bundan genellikle bir işletmenin sürdürülebilir büyüme temel hedefine yönelik olarak doğayı ve çevreyi koruyacak önlemler alarak üretimde bulunması anlaşılmaktadır. Oysa bu son derece eksik bir tanımlamadır. Bir işletmenin çevreye ve topluma karşı sorumlulukları yanısıra doğrudan ve /veya dolaylı ilişki içerisinde bulunduğu ve işletme kararlarından ve faaliyetlerinden ciddi olarak etkilenebilecek tüm paydaşlara karşı sorumluluğu bulunmaktadır. Önemle belirtelim ki, kurumsal sosyal sorumluluk konusunda giderek genişleyen literatürde temel tanımlama öğesi olarak “paydaş” kavramı ön plana çıkmaktadır.
 
Kurumsal sosyal sorumluluk kitabının tam metnini download edebilirsiniz.

 
Copyright © 2007 www.canaktan.org ALL RIGHTS RESERVED