Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Kavramı
Geleneksel Yönetim ve Kurumsal Yönetim
Kurumsal Yönetimin Amaçları
Kurumsal Yönetimin Önemi
Kurumsal Yönetim İlkeleri
Kurumsal Yönetimin Başlıca Yararları
Kurumsal Yönetim ve Şirket Performansı Arasındaki İlişki
Etkin bir Kurumsal Yönetim İçin Devlete Düşen Görevler
Kurumsal Şirket Yönetimi: Can Aktan (PDF)
OECD'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri
Business Roundtable Kurumsal Yönetim İlkeleri
Türkiye'de Kurumsal Yönetim: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri
Kurumsal Şirket Yönetimi: Editör/ C.C. Aktan
Kurumsal Yönetim: İngilizce Kaynaklar
Kurumsal Yönetim: Türkçe Kaynaklar
 

© C.C.Aktan, 2005

© Tüm hakları saklıdır.2005.

Bu web sayfasındaki bilgiler Coşkun Can Aktan tarafından yazılan "Kurumsal Yönetim " başlığını taşıyan çalışma esas alınarak hazırlanmıştır.

Bu web sayfasındaki bilgilerden yararlanıldığında bilimsel araştırma etik ilkeleri gereğince kaynak gösterilmesi gerekir.  Bu web sayfasındaki metinlerin tamamı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası hükümleri gereğince yazarından yazılı izin alınmaksızın hiç bir şekilde kullanılamaz.