KURUMSAL ŞİRKET YÖNETİMİ

İyi Şirket Yönetimi İçin Kurallar ve Kurumlar

Editör: Coşkun Can Aktan

SPK Yayını, 2006.

 

Şirket yönetimlerinde kurallar ve kurumların önemi ancak ve ancak 1990’lı yılların başlarında anlaşılabilmiştir. 1990’lı yıllarda ortaya çıkan finansal krizler ve şirket skandalları şirket yönetimlerinin iradi ve  takdiri kararlarının iyi yönetim için yetersiz olduğunu açık biçimde ortaya koymuştur.

Şirket skandalları öncesinde şirketlerin kar sağlama amacına yönelik olarak yönetim kurulunun “takdiri kararları” ile yönetilmesi uygulaması dünyada yaygınlık göstermekteydi. Oysa kurumsal yönetim, “takdire dayalı yönetim” yerine, “kurallara dayalı yönetim” anlayışını getirmiştir. Kurumsal yönetim hissedarlar dahil, şirket faaliyetleriyle doğrudan veya dolaylı ilgili tüm menfaat sahiplerinin (paydaşların) hakları ve sorumluluklarını ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Kurumsal yönetim, dar anlamda şirket yönetimi ile hissedarlar (shareholders) ve paydaşlar (stakeholders) arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar bütünüdür. Kurumsal yönetim, iyi şirket yönetimi için elzem olan dört temel kural (ilke) üzerinde durmaktadır. Bunlar: adalet, sorumluluk, açıklık ve hesap verme yükümlülüğüdür.

Kurumsal yönetim anlayışı, iyi şirket yönetimi için formel kuralların önemi üzerinde durmakta ve bu ilkeleri mümkün olduğu ölçüde yasal koruma ve güvence altına almayı önermektedir.  Önemle belirtelim ki, iyi şirket yönetimi için formel kurallar (kurumsal yönetim ilkeleri) yanısıra informel kurallar ve kurumlar (kurum kültürü) da çok büyük önem taşımaktadır.

 
 

 

İÇİNDEKİLER

 

Kurumsal Yönetim 

Coşkun Can Aktan

 

Kurumsal Yönetim ve Önemi

Doğan Cansızlar

 

Kapitalizmin Evrimi ve Kurumsal Yönetim Teorileri

Aslı M. Çolpan

 

Kurumsal Yönetim, Yönetim Kurulunun Sorumlulukları ve Şirket Değeri

Güler Manisalı Dumanlı

 

Küresel Mali Piyasalarda Kurumsal Yönetim Kavramının Gelişimi ve Ülkemize Yansımaları

Murad Kayacan

 

Kurumsal Yönetimde Hukuk Sistemleri ve İktisadi Aktörlerin Ekonomik Performansa Etkileri

Burçin Yurtoglu

 

Kurumsal Yönetim: Sorunun Boyutları ve Beklenen Gelişmeler

Veysel Kula

 

Kurumsal Şirket Yönetimi – Performans İlişkisi ve Gelişme Perspektifi

Şeref Saygılı & Yusuf Işık