KURUMSAL YÖNETİM

WEB KAYNAKLAR

TÜRKÇE

 

 

 

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

 

Kurumsal Yönetim (Kübra Şehirli)

 

Dünyada ve Türkiye’de Kurumsal Yönetim Düzeyinin ve Şirket Performanslarının

Karşılaştırmalı Analizi (Prof. Dr. A. Osman Gürbüz, Dr. Yakup Ergincan)

 

Kurumsal Yönetimin Uluslararası Finansal  Piyasalar ve Kurumsal Yatırımcılar Açısından Önemi ve Etkisi (Güler Manisalı Darman)

 

Bankalarda Kurumsal Yönetim

 

Kurumsal Yönetim

 

Kurumsal Yönetim En İyi Uygulama Kodu