KURUMSAL ŞİRKET YÖNETİMİNİN SAĞLAYACAĞI YARARLAR

 

Prof. Dr. Coşkun Can Aktan

 

Kurumsal yönetim, sadece sözkonusu yönetim ilkelerini uygulayan şirkete değil, aynı zamanda şirketle doğrudan ve/ veya dolaylı bir ilişki içerisinde olan tüm menfaat sahiplerine yararlar sağlar.  Başka bir ifadeyle, kurumsal yönetimin, bu ilkeleri uygulayan şirkete, hissedarlara, çalışanlara, müşterilere, kurumsal yatırımcılara, tüm topluma ve devlete sağlayacağı yararlar bulunmaktadır.  Konuyu bir kaç ana başlık altında ele alarak incelemekte yarar bulunmaktadır.

Kurumsal yönetim uygulamasının şirkete sağlayacağı yararları şu şekilde özetleyebiliriz: [i]

Kurumsal yönetim uygulamasının ülkeye ve topluma sağlayacağı yararları da maddeler halinde şu şekilde özetleyebiliriz:

Şekil-6: Kurumsal Yönetimin Makro-Ekonomik Etkileri


 

[i] Kurumsal yönetim ile şirket performansı arasındaki ilişki için bkz: Bhagat & Black, 2000; Coles et. All, 2001; Gürbüz & Ergincan, 2004; Himmelberg, et. All, 1999; Hutchinson & Gul, 2003; Klapper & Love, 2003; Claessens,2003.

 

© C.C.Aktan, 2005