PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE ÖLÇME

- Türkçe Kaynaklar-


 

Bütünsel Performans Yönetiminin Ön Koşulu: Stratejik Planlama ve Yıllık İş Planları     (Doç. Dr. Nilsen Altıntaş)

 

Perakende Sektöründe Performansa Dayalı Ücret ve Ödül Yönetimi (Hakan Hızar)

 

Performans Değerlendirme Sonuçlarını Ne Yapmalı?(İstem Başar Şentürk)

 

Performans Yönetimine Bütünsel Bir Bakış(Başak Bayar)

 

Kurumsal Performans Yönetimi(Uğur Serkan Taşkın)

 

Performans Değerlendirme Sürecinde Yaşanan Sorunlar ve Direnç(Başak Bayar)

 

Performans Değerlendirme ve Yönetimi (Atilla Filiz)

 

Zorunlu Olarak “Yetkinlik Bazlı” Performans Değerlendirmesi (Oğuz C. Gel)

 

Şirket Performans Yönetimi:Yeni Çevrede Karlılık ve Büyümenin Yönetimi(Hüseyin Yılmaz)

 

İşletmelerde İnsan Kaynakları Performansını Değerleme Sürecinde Coaching (Özel Rehberlik) (Adnan Akın)

 

İş Değerlemesinden Performans Değerlemesine Geçiş (Araş.Gör Gökhan Şenol)

 

Geleneksel Performans Değerleme Yöntemlerine Yeni Bir Alternatif : 360 Derece Performans Değerleme Yöntemi (Hakan Turgut)