Sinerji ve Sinerjik Yönetim Kavramları
Sinerjik Yönetimin Özellikleri
Sinerji Türleri
Sinerjik Yönetim ve Kritik Başarı Faktörleri
Toplam Sinerji Etkisi
Toplam Kalite Yönetimi ve Sinerji
Toplam Katılım Yönetimi ve Sinerji
Toplam Katılım Yönetimi ve Etkin Liderlik
Yetki ve Sorumluluk Devri
Ekip Çalışması ve Sinerji
Ekip Çalışması ve Toplantı Yönetimi
Ekip Çalışması ve Çatışma Yönetimi
Sinerjik Yönetim Konusunda Bibliyografya
 

Tüm hakları saklıdır. Bu web sayfasında Prof.Dr. C.Can Aktan tarafından hazırlanan ve TÜGİAD tarafından yayınlanan Sinerjik Yönetim adlı eserin bir kısmı sunulmaktadır. Web sayfasında yeralmayan tablo-şekil-bibliyografya ayrıntıları için orijinal kaynağa müracaat edilmelidir. Bu web sayfasındaki bilgilerin ya da eser içerisinde yeralan herhangi bir yazının  tam metninin kullanımı izne tabiidir. Bu web sayfasında  ve belirtilen eserdeki metinler Fikir ve Sanat Eserleri Yasası hükümleri gereğince yazılı izin alınmaksızın hiç bir şekilde kullanılamaz.

© C.C.Aktan, 2002