SİNERJİK YÖNETİM VE KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ

Prof.Dr.C.C.Aktan

 

Önceki açıklamalarımızda belirttiğimiz gibi sinerjik yönetim organizasyondaki tüm kaynakların amaçlar doğrultusunda birlikte kullanılması demektir. Organizasyonun daha yüksek performansla hizmet sunabilmesi için “kritik başarı faktörleri” nin organizasyon amaçları doğrultusunda kullanılması gereklidir. Bir başka ifadeyle, organizasyonel performansı artırmak için tüm kritik başarı göstergelerinde iyileştirme sağlanmalıdır. Başlıca kritik başarı faktörlerini ise şu şekilde sayabiliriz: (Bkz: Janov, 1994; 69; Dickens, 1995;222.)

I. ÜRETİM KAYNAKLARI

Müteşebbis

Sermaye

Toprak

Araç-gereç materyal

İnsan vs.

II. YAPI

Liderlik

Otorite

İş bölümü

İş dizaynı

III. ÇALIŞANLAR

Bilgi / uzmanlık

Eğitim / beceriler

Yetki verme ve yetki devretme

İşgücü kalitesi

Çalışma isteği

IV. ÇEVRE/ÇALIŞMA ORTAMI

Araç ve gereç

Işıklandırma

Ses

Isı

Havalandırma

Ergonomi

Estetik

Elektronik altyapı

V. GÖREV VE TEKNOLOJİ

Teknoloji

İş akışı

Araçlar

Yöntemler

Kontrol

VI. MÜŞTERİ/MİSYON

Müşteri ihtiyaçları

Amaç

Strateji

Piyasalar

VII. DEĞERLER

Müşteriler

Çalışanlar

Çalışma

VIII. ÖDÜLLENDİRME

Kar

Çalışanlara yapılan ödeme

Kazanç paylaşımı

Performans göstergeleri

IX. ENFORMASYON AKIŞI / KARAR VERME

Karar verme süreci

İletişim

İşbirliği

Sonuçların değerlendirilmesi

 

Kaynak: C.C.Aktan, 2000'li Yıllarda Yeni Yönetim Teknikleri, (4), Sinerjik Yönetim, İstanbul: TÜGİAD Yayını,1999.