SİNERJİK YÖNETİMİN ÖZELLİKLERİ

Prof.Dr.C.C.Aktan

 

Sinerjik yönetimin başlıca özelliklerini satır başlarıyla şu şekilde özetleyebiliriz:

Sinerjik yönetim, organizasyonda yüksek performans için tüm üretim faktörlerinin birarada kullanılması ve ortak bir enerjiye dönüştürülmesi demektir. Daha açık bir ifadeyle, organizasyonda başta liderlik olmak üzere sistem, donanım, insan vs. tüm kaynakların organizasyon amaçlarına yönlendirilmesi sinerji etkisi için gereklidir.

Organizasyonda ekip çalışması ve çalışanların yönetime aktif olarak katılımını sağlayan faktörler “sinerji etkisi” nin bir başka kaynağıdır.

Sinerjik yönetim aynı zamanda organizasyonda fonksiyonlararası iletişim ve etkileşimin önemi üzerinde durmaktadır. Herhangi bir organizasyonda tasarım, üretim, satış ve araştırma fonksiyonlarının birbiri ile yakın iletişim içerisinde sürdürülmesi yine “sinerji etkisi” ortaya çıkarır. Bunun sonucu ise organizasyonda kalite, etkinlik, verimlilik, karlılık, hızlı ürün geliştirme vs. şekillerde ortaya çıkar. Örneğin, bir organizasyonda Ar-Ge bölümünde çalışan mühendis ile üretim, satış ve pazarlama süreçlerinde görevli kimselerin aynı takım çalışması içerisinde yeralması organizasyonun başarısını etkileyecek yeni fikirler ve uygulamaları gündeme getirebilir. Konuyu Deming Döngüsü adı verilen şekil üzerinde açıklayabiliriz. Yeni yönetim felsefesinin kurucularından Edwards W. Deming, bir şirketin müşteri beklentilerine uygun üretim yapabilmesi için araştırma, tasarım, üretim ve satış arasındaki sürekli alışverişin ve etkileşimin önemi üzerinde durmuştur. Deming’e göre tek bir fonksiyon üzerinde değil, bütün fonksiyonlar üzerinde durmak ve bu fonksiyonlar arasındaki iletişimi ve etkileşim düzeyini artırmak önem taşımaktadır.

 

Kaynak: C.C.Aktan, 2000'li Yıllarda Yeni Yönetim Teknikleri, (4), Sinerjik Yönetim, İstanbul: TÜGİAD Yayını,1999.