SİNERJİ TÜRLERİ

Prof.Dr.C.C.Aktan

 

Organizasyonda sinerji etkisi yaratabilecek uygulamaları şu şekilde özetleyebiliriz:

1. Pazar Sinerjisi. Bir çok ürünün ya da hizmetin aynı organizasyon içerisinde sunulması pazar sinerjisine örnek teşkil etmektedir. Örneğin, günümüzde olduğu gibi hipermarketlerde müşterilerin ev ve işyeri ihtiyaçlarını karşılayacak tüm ürünlerin aynı organizasyon içerisinde sunulduğu görülmektedir. Temel gıda maddelerinin yanısıra, mobilya, ilaç tedariki, kuru temizleme vs. hizmetler de pekala hipermarketlerden temin edilebilmektedir.

2. Maliyet sinerjisi. İki veya daha fazla ürün aynı işletmede gerçekleştirilerek maliyet tasarrufu elde edilebilir. “Maliyet sinerjisi” olarak adlandırılan bu sinerji türüne “recycling” örnek olarak gösterilebilir. Örneğin, eski okunmuş gazete ve kağıtların yeni kağıt hammaddesi ile birlikte kullanılması mümkündür.

3. Teknolojik sinerji. Yeni temel teknolojilerin organizasyonda kullanılması işlerin daha etkin ve süratli yapmasına imkan sağlar.

4. Liderlik sinerjisi. Lider, tüm organizasyon kaynaklarını yöneten ve harekete geçiren temel unsurdur. Etkin bir liderlik, başlı başına bir sinerji etkisi ortaya çıkarır.

5. Ekip sinerjisi. Ekip çalışması, en güçlü sinerji etkisi olan unsurlardan birisidir. Türkçe’ de kullandığımız “bir elin nesi var; iki elin sesi var” atasözü ekip sinerjisini anlatmaktadır.

Sinerji türlerini bu şekilde açıkladıktan sonra şimdi sinerji etkisi ortaya çıkarabilecek başlıca kritik başarı faktörlerini ele almaya çalışalım.

 

Kaynak: C.C.Aktan, 2000'li Yıllarda Yeni Yönetim Teknikleri, (4), Sinerjik Yönetim, İstanbul: TÜGİAD Yayını,1999.