STRATEJİK YÖNETİM KONUSUNDA YARARLI WEB SAYFALARI

(TÜRKÇE)

Bilgi Yönetimi

Stratejik Yönetim

Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu

Stratejik Planlama  (Şahsenem Karakaş)


İşletme Süreçlerinin Yeniden Tasarlanması-Değişim Mühendisliği-Sürecinde Bilişim Teknolojisi Altyapısının Oluşturulmasının Önemi  (Doç.Dr. H. Bahadır Akın)

Stratejik Yönetim Tarihine Kısa Bir Bakış  (Memet Özkan)