IGOR ANSOFF ve STRATEJİK YÖNETİM

 

            Stratejik planlama ve stratejik yönetim kavramlarının  yönetim bilimi içerisinde gelişmesinde öncülük yapan kişilerin başında Igor Ansoff gelmektedir.

            Ansoff, 1918  yılında doğdu. ABD’de Stevens Institute of Technology’de mühendislik eğitimi gördü. Aynı enstitüde Matematik ve Fizik alanında master yaptı. Brown Üniversitesi’nden uygulamalı matematik alanında doktora derecesini aldı. Dünyaca ünlü think-tank kuruluşlarından biri olan Rand Corporation’da araştırmacı olarak çalıştı. Daha sonra Lockheed uçak şirketinde strateji üzerinde çalışmalarını sürdürdü. Bir süre de Carnegie Mellon Üniversitesi’nde  dersler verdi. Vanderbilt Üniversitesi, Yönetim Okulu (School of Management) ‘nda dekanlık yaptı. Brüksel’de European Institute for Advanced Studies in Management’de dersler verdi. Halen ABD’de US International University’de Stratejik Yönetim alanında dersler veriyor.

            Igor  Ansoff’un stratejik yönetim üzerine klasik eseri olan Şirket Stratejisi (Corporate Strategy) 1965 yılında yayınlandı. Ansoff bu eserinde Stratejik Başarı Paradigması kavramını geliştirdi. Ansoff bu eserinden sonra 1979 yılında  Stratejik Yönetim (Strategic Management) başlığını taşıyan bir başka eserini yayınladı.  Ansoff’un stratejik yönetim alanında yayınlanan son kitabı ise Stratejik Yönetimin Uygulanması (Implementing Strategic Management) başlığını taşıyor.

            Ansoff,  stratejik yönetim alanında uygun stratejilerin belirlenmesinde  geliştirdiği bir matris ile de tanınıyor. Ansoff Matrisi olarak adlandırılan strateji modelinde, Igor Ansoff  ürün ve pazar yapısının analiz edilerek duruma göre şu dört stratejinin uygulanmasını önermektedir:

 

1.  Pazar geliştirme stratejisi,

2.  Ürün çeşitlendirme stratejisi,

3.  Pazara yerleşme stratejisi,

4.  Ürün geliştirme stratejisi.

 

ANSOFF VE STRATEJİK YÖNETİM PARADİGMALARI

 

            Ansoff, organizasyonel performansın artırılmasında,  stratejik yönetimin çok önemli rol oynadığına inanmaktadır. Ansoff’un geliştirdiği Stratejik Başarı Paradigması başlıca beş unsurdan oluşmaktadır:

 

1.   Bütün organizasyonlar için geçerli evrensel bir başarı formülasyonu bulunmamaktadır.

2.   Organizasyonun dış ve iç çevresinin analizi (SWOT analizi), başarılı stratejiler oluşturmak için son derece önem taşımaktadır.

3.   Organizasyonda strateji optimizasyonu için oluşturulan stratejilerin, organizasyonun dış ve iç çevresine uyumlu olması gerekir.

4.   Organizasyonda strateji optimizasyonu için yönetimin de etkin olması gerekir.

5.   Yönetimde yetkinlik için lider ve yöneticilerin organizasyonun sosyolojik, psikolojik, siyasal ve antropolojik çevresini tanımaları şarttır.


Kaynak: Coşkun Can Aktan, Yönetimde Rönesans ve Kalite Devrimi, Ankara: TOSYÖV Yayınları, 2000.