ROBERT C. CAMP ve BENCHMARKING

 

           Özellikle 1990’lı yıllarda yönetim alanında en çok ilgi gösterilen kavramların başında “benchmarking” gelmektedir. Benchmarking tekniğinin yönetim bilimi alanında gelişmesine öncülük eden kişi Amerikalı Robert C. Camp’dir.

 

           Camp, ABD’de çeşitli şirketlerde deneyimi olan bir yönetim uzmanı. Robet C. Camp, dünyaca ünlü Xerox  adlı firmada çalıştığı yıllarda, organizasyonel performansın artırılması için “bencmarking” tekniği üzerine yoğun çalışmalar yaptı.

 

           1970’li yılların sonlarına doğru, Robert C. Camp’ın katkılarıyla benchmarking tekniği Xerox firmasında bilimsel olarak uygulama alanı buldu. Xerox firması 1959 yılında fotokopi makinasını icad etmişti. Ardından 20 yıl kadar tüm dünya pazarını bu firma elinde tuttu. 1980’li yılların başında ise Xerox firmasının pazar payı giderek azalmaya başladı. IBM, Kodak, Canon gibi firmaların pazara girmeleri üzerine, Xerox’un pazar payı yaklaşık yüzde 35 azaldı. Xerox firması Japonya’da kendi iştiraklerinden biri olan Fuji Xerox firmasının ürettiği fotokopi makinalarının maliyetinin, Amerika’dakinden daha düşük olduğunu tesbit ettikten sonra bunun nedenlerini araştırmaya başladı. İşte bu aşamada benchmarking tekniği kullanılarak Fuji’deki en iyi uygulamalar tesbit edilmeye ve performans ölçülmeye başlandı. Ardından Fuji ve Xerox arasındaki performans açığı belirlenerek bu açığın nasıl kapatılacağı yönünde çözüm önerileri bulunmaya çalışıldı.

 

SÜPER ORGANİZASYONEL PERFORMANS İÇİN BENCHMARKING ...

 

 

“Benchmarking, süper organizasyonel performansa

ulaşmak için endüstrinin en iyilerini araştırmaktır.”

Robert C. Camp

 

 

           Robert C. Camp’in Xerox firması için geliştirdiği benchmarking modeli diğer şirketler için de örnek teşkil etmektedir.  Camp’e göre başarılı bir benchmarking yönetimi için başlıca  şu işlemler yürütülmelidir:

 

1.  1.  Organizasyonda nelerin benchmarking analizine tabi tutulacağı tesbit edilmelidir.

2.  2.  Sektördeki diğer organizasyonlar tesbit edilmelidir.

3.  3.  Veri toplama yöntemi tespit edilmeli ve veri toplanmaya başlanmalıdır.

4.  4.  Organizasyonda mevcut rekabet ve perfortmans açığı tesbit edilmelidir.

5.  5.  Gelecekteki performans düzeyi belirlenmelidir.

6.  6.  Analiz sonucu elde edilen bulgular değerlendirilmeli ve sonuçlar ortaya konulmalıdır.

7.  7.  Fonksiyonel hedefler oluşturulmalıdır.

8.  8.  Aksiyon planı geliştirilmelidir.

9.  9.  Aksiyon planları uygulanmalı ve sonuç izlenmelidir.

10. 10. Organizasyonda benchmarking yöntemi yeniden düzenlenmeli ve geliştirilmelidir.


1.   Kaynak: Coşkun Can Aktan, Yönetimde Rönesans ve Kalite Devrimi, Ankara: TOSYÖV Yayınları, 2000.