WILLIAM  E. CONWAY ve TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

 

            Toplam Kalite Yönetimi alanında çalışan yönetim uzmanlarından birisi William E. Conway’dır. Conway 1930 yılında doğdu.  Üniversite eğitimini Harvard Üniversitesi’nde tamamladı. ABD’de Naval Academy’de bir süre çalıştı. Nashua Corporation adlı şirkette yönetim kurulu başkanlığı yaptı. Bu kuruluşun yeniden yapılanması çalışmalarını W.Edwards Deming ile birlikte yürüttü. Kalite geliştirme çalışmaları konusunda Dr.Deming’den destek aldı. 1983 yılında Coway Quality Inc. adında kendi danışmanlık şirketini kurdu.

 

            William E. Conway, toplam kalite yönetimini organizasyonda başarılı bir şekilde uygulayabilmek için üst yönetimin liderliğinin ve kararlılığının çok önemli olduğunu savunmaktadır. Conway, organizasyon performansının artırılması için “sürekli gelişme”nin çok önemli olduğuna inanmaktadır. Deming gibi o da, istatistiğin kalite geliştirmek için gerekli olduğunu belirtmektedir. Conway bu konuda şöyle demektedir: “istatistik problemleri çözmez. Problemlerin nerede olduğunu gösterir.”

 

            Conway, organizasyonların başarıya ulaşabilmeleri için “altın plan” adını verdiği 6 ilkenin gerekli olduğunu vurgulamaktadır.

 

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNDE BAŞARI İÇİN ALTIN PLAN...

 

 

                                   “Darboğaz şişenin en üstündedir.”

William E. Conway

 

 

1.        İnsan ilişkilerinin geliştirilmesi. Yönetim organizasyonda kalitenin geliştirilmesi için her seviyede çalışanlar arasındaki insan ilişkilerini geliştirecek eğitim ve motivasyon çalışmalarını yürürlüğe koymalıdır.

2.        İstatistiksel anketler yapılması. Organizasyonda geleceğe yönelik planlar yapılması için müşteriler, çalışanlar, teknoloji ve araç-gereç ile ilgili olarak bilgiler toplanmalıdır.

3.        Basit istatistiksel tekniklerin kullanılması. Organizasyondaki mevcut problemlerin analiz edilmesine imkan sağlayacak şekiller ve diyagramlar kullanılmalıdır.

4.        İstatistiksel süreç kontrolü. Organizasyondaki tüm üretim faaliyetlerinin ve süreçlerinin kontrol edilmesi sağlanmalıdır.

5.        Tasarım. Organizasyondaki tüm süreç, işlem ve faaliyetler israfları sona erdirecek şekilde tasarlanmalıdır.

6.       Endüstriyel mühendislik. Kalite geliştirilmesinde endüstriyel mühendisliğin kullandığı araç ve yöntemlerden yararlanılmalıdır.


Kaynak: Coşkun Can Aktan, Yönetimde Rönesans ve Kalite Devrimi, Ankara: TOSYÖV Yayınları, 2000.