PETER F. DRUCKER ve HEDEFLERE GÖRE YÖNETİM

 

            Peter Ferdinand Drucker, 1909 yılında Viyana’da doğdu. 1931 yılında Frankfurt Üniersitesi’nde Kamu Hukuku alanında doktora yaptı. Bir süre Almanya ve İngiltere’de gazatecilik yaptı. 1937 yılında ABD’ye göç etti. Bu ülkede gazetecilik ve çeşitli üniversitelerde öğretim üyeliği yaptı. 1971 yılından emekli olduğu yıla kadar  Clarement Graduate School’da Sosyal Bilimler ve Yönetim Profesörü olarak görev yaptı. Halen ABD’nin California eyaletinde yaşıyor ve ilerlemiş yaşına rağmen yazılarına devam ediyor.

 

Drucker, hiç şüphe yok ki tüm zamanların en verimli yönetim düşünürlerinden biridir. Yönetim üzerine yazdığı kitapların sayısı 40’a ulaşmıştır. İlk kitabı (The End of Economic Man) 1939 yılında yayınlandı. Diğer kitaplarından bazıları şunlardır:

 

·The Practice of Management, 1954.

·Managing for Results, 1964.

·The Age of Discontinuity, 1969.

·Management: Tasks, Responsibilities, Practices, 1974.

·Innovation and Entrepreneurship, 1985.

·The New Realities, 1989.

·Managing for Nonprofit Organization, 1990.

 

Drucker bir yönetim düşünürü olmanın ötesinde aynı zamanda çağımızın önde gelen füturologlarından da biri olarak kabul ediliyor. Bilgi çağı ve dünyadaki değişim trendlerini çok iyi analiz eden Drucker içinde yaşadığımız yüzyılı “sosyal dönüşümler yüzyılı” olarak adlandırıyor.

 

ORGANİZASYONEL BAŞARI İÇİN ÜST YÖNETİMİN GÖREVİ VE SORUMLULUĞU

 

            Peter Drucker, üst yönetimin başlıca altı temel görevi olduğunu belirtmektedir:

 

1.      Misyon. Üst yönetim “Bizim işimiz nedir ve ne olmalıdır?” sorusunu kendi kendine sormalı ve öncelikle misyonunu açık bir şekilde ortaya koymalıdır.

2.      Vizyon ve değerler. Organizasyonda üst yönetim vizyonunu ve değerlerini açık bir şekilde ortaya koymalı; organizasyonda kuralları ve standartları oluşturmalıdır.

3.      İnsani organizasyon kurma ve geliştirme. Üst yönetim, organizasyonda insan kaynaklarına değer verecek bir beşeri organizasyon kurmayı amaçlamalıdır.

4.      İletişim. Üst yönetim, organizasyon ile ilişki içerisinde bulunan tüm kişi ve organlarla (müşteriler, tedarikçiler, bankacılık ve mali kuruluşlar, devlet vs.) yakın iletişim içerisinde olmalıdır.

5.      Kutlama ve törenlerde vakit kaybedilmemesi. Üst yönetim, çeşitli davet ve törenlere katılarak vakit kaybetmemeye özen göstermelidir.

6.      Kriz zamanlarında görev ve sorumluluk devretmeye hazır üst yönetim elemanlarının bulunması. Organizasyonda kriz dönemlerinde ve güçlükle karşılaşacağı anlarda üst yönetime yardımcı olacak, onların görev ve sorumluluklarını paylaşacak ve/veya kısmen bu sorumlulukları üstlenecek bir hazır (stand-by) yönetim oluşturulmalıdır.

 


Kaynak: Coşkun Can Aktan, Yönetimde Rönesans ve Kalite Devrimi, Ankara: TOSYÖV Yayınları, 2000.