ARMAND V. FIEGENBAUM ve TOPLAM KALİTE KONTROL

 

 

            W.Edwards Deming, Joseph M. Juran ve Philip Crosby  dışında toplam kalite yönetimine katkıda bulunan Amerikalı yönetim düşünürlerinden birisi de Armand V. Fiegenbaum’dur. Fiegenbaum bir süre Amerikan General Electric firmasında çalıştı. Ayrıca Amerikan Ulusal Kalite Akademisi’nin kurucusudur. Kalite Kontrol (Quality Control) başlığını taşıyan kitabı, toplam kalite yönetimi alanında yazılmış ciddi eserlerden birisi olarak kabul edilmektedir.

 

            Armand Vallin Fiegenbaum’a göre  başlıca dört aşamada kalite kontrol önem taşıyor:

 

1.  Ürün dizaynı kontrolü,

2.  Gelen materyal kontrolü (stok kontrol),

3.  Ürün kontrolü,

4.  Özel süreç kontrolü (bozuk ve hatalı ürünlerin ortaya çıktığı aşamaların kontrolü).

 

            Fiegenbaum’a göre müşteri tatminine yönelik olarak organizasyonlarda pazarlama, mühendislik, yönetim ve hizmetlerde etkinlik sağlamak için kalite geliştirme, kalite bakımı ve kalite geliştirme çalışmaları yapılmalıdır. Fiegenbaum kalite kontrol konusunda dört aşamanın önemli olduğunu vurgulamaktadır:

·      Kalite standartları belirlenmeli,

·      Kalite standartlarına uygunluk sağlanmalı,

·      Kalite standartlarından sapılması önceden önlenmeli,

·      Standartlarda sürekli iyileşme sağlanılmalı.

 

 

TOPLAM KALİTE DEVRİMİNE DOĞRU...

 

 “Rekabetçi bir sanayide amaç, müşteri tatminine yönelik olarak kaliteyi, ürün ve hizmet dizaynına yerleştirmekten geçer.”

Armand V. Fiegenbaum

 

1.      Kalite tüm organizasyonu kapsayan bir süreçtir.

2.      Kalite müşteri istek ve arzularını ifade eder.

3.      Kalite ve maliyet fark değil, bir bütündür.

4.      Kalite hem bireysel, hem de grup çalışma ruhunu geliştirir.

5.      Kalite bir yönetim metodudur.

6.      Kalite ve yenilik birbiriyle yakından alakalıdır.

7.      Kalite bir ahlak felsefesidir.

8.      Kalite sürekli gelişmeye yönelik çalışmalar yapılmasını gerektirir.

9.      Kalite organizasyonda prodüktivitenin sağlanması için sermaye yoğun tekniklerin etkinlikle kullanılmasını mümkün kılacak ve maliyet etkinliği sağlayacak bir araçtır.

10. Kalite üreticiler ve müşteriler arasında oluşturulacak bir sistem çerçevesinde yürütülür.


Kaynak: Coşkun Can Aktan, Yönetimde Rönesans ve Kalite Devrimi, Ankara: TOSYÖV Yayınları, 2000.