GARY HAMEL: REKABET  VE STRATEJİ

 

 

           Gary Hamel, Stratejik Yönetim alanında yeni, fakat oldukça etkili bir isim.  Hamel, ABD’nde Mishigan Üniversitesi’nde uluslar arası işletmecilik alanında doktora yaptı. Halen London Business School’da öğretim üyesi olarak görev yapıyor.  Ayrıca ABD’de Strategos adlı bir yönetim danışmanlık şirketinin de kurucusu ve halen yönetim kurulu başkanı.

 

           Gary Hamel’e göre organizasyonları başarıya götüren en önemli faktörlerin başında strateji geliyor. Hamel, C.K. Prahalad ile birlikte yazdığı Gelecek İçin Yarışmak (Competing for the Future) başlığını taşıyan kitabında  dünyada giderek hızlanan rekabet ortamında şirketlerin stratejiye daha fazla önem vermeleri gerektiğini vurgulamaktadır. Hamel bu kitabında  rekabet konusundaki görüşlerini şu şekilde ifade etmektedir:

 

“Gelecek için rekabet etmek, yeni fırsatları yaratmak ve rekabet alanının sınırlarını belirlemek demektir...Bir şirketin küçülmesi, iyileşmesi ve hızlanması yeterli değildir; şirket aynı zamanda kendisini tamamen farklı bir şekilde yeniden tanımlamak, temel stratejilerini yeniden yaratmak ve sektörünü yeniden keşfetmek zorundadır. Özetle, önemli olan fark yaratabilme yeteneğidir.”

 

Hamel’e göre bir şirket geleceği yaratmak için şunları yapmalıdır:

1.Uzun bir geçmişi olan bir sektörde iş yapmanın kurallarını köklü bir şekilde değiştirmelidir.

2.Sektörler arasındaki sınırları yeniden çizmelidir,

3. Bütünüyle yeni sektörler yaratmalıdır.

 

STRATEJİ DEVRİMDİR...

 

 “Strateji devrimdir, geriye kalan her şey ise taktik.”

Gary Hamel

 

1.  1.  Organizasyonda gerçek devrimci stratejiler üretilebilmesi için planlamayı stratejiden ayırın ve “stratejik planlama”ya önem verin.

2.  2.  Strateji alt-üst edici olmalı ve statükoya meydan okumalıdır.

3.  3.  Organizasyonda değişimi başarmak için üst yönetimin muhafazakarlığı yıkılmalıdır.

4.  4.  Her organizasyonda gerçek devrimciler vardır. Önemli olan, tabanda yeşeren tohumların filizlenmesine ve çiçek açmasına izin vermektir.

5.  5.  Gerçek devrim için, organizasyonda katılımcılığa önem verilmelidir.

6.  6.  Strateji üretimi demokratik olmalı ve organizasyondaki tüm çalışanlara eşit fırsatlar sunmalıdır. İnsanlara gelecekleri hakkında görüş bildirme, bütün enerjilerini adadıkları girişimin gidişatını etkileme fırsatı verilmelidir.

7.  7.  Gerçek devrim için organizasyondaki tüm çalışanları “strateji aktivisti” yapmaya çalışın. Aktivistler anarşist değildir; hedefleri yok etmek değil, reform yapmaktır.

8.  8.  Aydınlanma olmaksızın devrim olmaz. Sektörel devrim fırsatlarını keşfetmek için dünyaya yeni gözlüklerle bakmak gerekir. Değişim için yeni perspektiflere ihtiyaç vardır.

9.  9.  Tavanın altı ve tabanın üstü alternatif değildir. Gerçek devrim için üst yönetim ile orta ve alt kademe yönetim arasındaki uçlar buluşturulmalıdır.

Stratejiyi devrime eşdeğer gören üst düzey yöneticiler, çalışmalara yeni sesleri davet etmeli, yeni perspektifleri teşvik etmeli, organizasyon sınırlarını aşan diyaloglar başlatmalı ve bir senteze ulaşılmasına yardımcı olmalıdırlar.


1.   Kaynak: Coşkun Can Aktan, Yönetimde Rönesans ve Kalite Devrimi, Ankara: TOSYÖV Yayınları, 2000.