MICHAEL HAMMER

ve DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ

 

 

            Yeni yönetim felsefesine önemli katkılarda bulunan yönetim düşünürlerinden biri de Michael Hammer’dir.  Amerikada doğan ve bir süre ünlü Massachusetts Institute of Technology’de öğretim üyeliği yapan Hammer, halen ABD’de bir yönetim, eğitim ve danışmanlık şirketi olan Hammer and Company adlı şirketin kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır.

 

            Hammer’in yönetim bilimine katkısı “değişim mühendisliği” alanında olmuştur.  James Champy ile birlikte yazdığı Değişim Mühendisliği -İş İdaresinde Devrim İçin Manifesto- (1993) ve  Steven A.Stanton ile birlikte yazdığı Değişim Mühendisliği Devrimi (1995) adlı kitapları tüm dünyada büyük bir ilgi görmüş ve beğeni kazanmıştır.

            Hammer,  değişim mühendisliğini şu şekilde tanımlamaktadır:

            “Değişim mühendisliği; maliyet, kalite, hizmet ve hız gibi çağımızın en önemli performans ölçülerinde çarpıcı geliştirmeler yapmak amacıyla iş süreçlerinin temelden yeniden düşünülmesi ve radikal bir şekilde yeniden tasarlanmasıdır.”

            Michael Hammer, organizasyonlarda değişimi gerçekleştirmenin güç olduğunu ve değişime çeşitli  tepkilerin olacağını belirtmektedir.

 

            Hammer’e göre değişim mühendisliğinin başarıyla uygulanabilmesi için üst yönetimde kararlılığı gerçekleştirmek, organizasyonda iş süreçleri üzerinde yoğunlaşmak ve  tüm çalışanların organizasyonel değişime katılımını sağlamak gereklidir.

 

DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİNDE BAŞARI İÇİN...

 

1. Değişim mühendisliğini uygulamaya başlamadan önce, değişim mühendisliğinin ne olduğunu iyice öğrenin.

 

2. Değişim mühendisliğini uygulamadan önce süreçlerinizi belirleyin. Değişim mühendisliğinin sadece süreçlere uygulanabileceğini unutmayın.

 

3. Süreçlerinizi anlamak değişim mühendisliğinin ilk temel adımı; bu süreçlerin analiz edilmesi ise zaman kaybından başka bir şey değildir. Değişim mühendisliğinde süreçlerin analizine ayıracağınız zamanı önceden belirleyin ve sınırlayın.

 

4. Uygun bir lider olmadan değişim mühendisliğine başlamanız ölümcül bir hata olacaktır. Eğer lideriniz değişim mühendisliği konusunda gerçekten ciddi değilse ve kendini bu işe adamamışsa, tüm çabalarınızın boşa gitmesi kaçınılmazdır.

 

5. Değişim mühendisliği, süreç tasarımı konusunda radikal ve atılım sağlayacak fikirler gerektirir. Değişim mühendisliği uygulamalarında yaratıcı düşünce ve fikirleri mutlaka ödüllendirin.

 

6. Sürecin tasarımından hemen uygulamaya geçmeyin. Önce fikrinizin işe yarayıp yaramayacağını bir laboratuvarda deneyin. Tasarım konusunda bulacağınız hataları ve kusurları böylece düzeltme imkanınız olur. Fikirden doğruca uygulamaya geçmek başarısızlıktan başka bir sonuç vermez.

 

7. Değişim mühendisliğinde hızlı olmalısınız. Bir yıl içinde ortaya sonuç çıkaramazsanız arkanızdaki desteği kaybedersiniz.

 

8. Değişim mühendisliğini uygularken süreçle ilgili  ayrıntıları gözden kaçırmayın. İşin tüm parçalarını ve unsurlarını dikkate alın.

 

9. Değişim mühendisliğini uygularken sadece mantık ve tasarım konuları üzerinde yoğunlaşmayın.

 

10. Değişim mühendisliğini uygularken organizasyonda çalışanların bundan ne çıkarı olacağını  kendilerine iyi anlatın. Çalışanların kaygılarını gözardı etmeyin.


Kaynak: Coşkun Can Aktan, Yönetimde Rönesans ve Kalite Devrimi, Ankara: TOSYÖV Yayınları, 2000.