MASAAKİ IMAI:

KAIZEN VE GEMBA KAIZEN

gemba_kaizen.JPG (3884 bytes)

                                                                                  

            Masaaki Imai 1930 yılında Japonya’da doğdu.  1986 yılında yayınladığı Japonya’nın Rekabetteki Başarısının Sırrı: Kaizen adlı eseri ile bir anda yönetim bilimine farklı bir boyut kazandırdı.   Japon asıllı bu yönetim düşünürü kitabının hemen başında tüm alçakgönüllüğüyle şu satırları yazmaktadır:

Bu kitapta açıklanan bütün fikirlerin bana ait olmadığını itiraf etmeliyim. Ben sadece, Japonya’da yıllar içinde geliştirilmiş ve kullanılmış yönetim felsefelerini ve araçlarını bir araya getirdim. Katkım olduysa, o da tüm bunları tek ve anlaşılabilir bir başlık -KAİZEN kavramı- altında düzenlemiş olmamdır.”

            Kaizen, Japonca “sürekli gelişme” anlamına gelmektedir. Imai, organizasyonel başarı için kaizen felsefesinin ev, özel ve sosyal yaşamın tüm alanlarında uygulanmasını savunmaktadır.

            Masaaki Imai, Tokyo Üniversitesi’nden mezun oldu. Imai, 1957-1961 yılları arasında ABD’de Washington DC’de kurulmuş  olan Japon Verimlilik Merkezi’nde çalıştı. 1961 yılında Japonya’ya  geri döndü. Japon Bilimadamları ve Mühendisler Birliği ile müşterek çalışmalar ve projeler yürüttü. Halen Japonya’da 1962 yılında kurulmuş bulunan  Cambridge Corporation adlı uluslararası yönetim danışmanlığı şirketinde yönetim kurulu başkanıdır. Gemba Kaizen adında yeni bir  kitabı da 1996 yılında yayınlanmıştır.

KAIZEN YÖNETİMİ

Maasaki Imai, organizasyonlarda Sürekli Gelişme (Kaızen) için başlıca şu stratejileri önermektedir:

I.ÜST YÖNETİM İÇİN KAIZEN STRATEJİSİ

·        Üst yönetim KAIZEN stratejisini kavramalıdır.

·        Üst yönetim KAIZEN stratejisinin uygulanması için destek olmalıdır.

·        Üst yönetim, organizasyonda sistemleri, prosedürleri ve yapıları kurarak KAIZEN stratejisinin amaçlarını oluşturmaya çalışmalıdır.

II. ORTA DÜZEYDEKİ YÖNETİCİLER İÇİN KAIZEN STRATEJİSİ

·        Orta düzeydeki yöneticiler üst yönetim tarafından belirlenen KAIZEN amaçlarını gerçekleştirmeyi hedeflemelidir.

·        Orta düzeydeki yöneticiler, çalışanların KAIZEN felsefesini anlamalarını ve kavramalarını sağlamaya çalışmalıdır.

·        Orta düzeydeki yöneticiler çalışanların organizasyon içerisinde problem çözme konusunda bilgi ve becerilerini artırmayı amaçlamalıdır.

III.BÖLÜM ŞEFLERİ İÇİN KAIZEN STRATEJİSİ

·        Bölüm şefleri, çalışanlar ile arasındaki iletişimi geliştirmeli ve organizasyon içerisinde yüksek moral kazanılmasını sağlamaya çalışmalıdır.

·        Bölüm şefleri KAIZEN stratejisinin başarıyla uygulanması için çalışanlara rehberlik etmelidir.

·        Bölüm şefleri organizasyonda sürekli gelişmenin sağlanması için Kalite Çemberleri oluşturulmasını sağlamalı ve bu gruplar içerisinde çalışanları desteklemelidir.

·        Bölüm şefleri, çalışma gruplarının toplantılarında disiplini sağlamalıdır.

IV. ÇALIŞANLAR İÇİN KAIZEN STRATEJİSİ

·        Çalışanlar KAIZEN stratejisine küçük grup toplantıları ve öneri sistemi ile destek olmalıdır.

·        Çalışanlar Workshop’larda disiplinli olarak çalışmalıdır.

·        Çalışanlar organizasyon içerisindeki problemlerin daha iyi ve çabuk çözülmesi için çaba göstermelidir.

·        Çalışanlar eğitim programlarına aktif olarak katılarak, bilgi ve becerilerini geliştirmelidir.


Kaynak: Coşkun Can Aktan, Yönetimde Rönesans ve Kalite Devrimi, Ankara: TOSYÖV Yayınları, 2000.