KAORU ISHIKAWA  ve

KALİTE ÇEMBERLERİ

 

            Kaoru Ishikawa, Japonya’da toplam kalite yönetimine katkıda bulunan liderlerin başında gelmektedir. 1939 yılında Tokyo Üniversitesi, Uygulamalı Kimya Bölümü’nden mezun olan Ishikawa, kömür sıvılaştırma sektöründe çalışmaya başladı. Kısa bir süre sonra askerlik görevini yapmak üzere Deniz Kuvvetleri’ne subay olarak katıldı.  Ordu’da  fabrika inşaatından sorumlu olarak görev yaptı. Daha sonra 1947 yılında askerlik görevini tamamladıktan sonra Tokyo Üniversitesi’nde görev yapmaya başladı. Bir süre üniversitede bulunduktan sonra Japon Bilimadamları ve Mühendisler Birliği’nde kalite kontrol konusunda çalışmalara başladı. Bu kuruluşta “kalite çemberleri” konusunda önemli çalışmalar yaptı.  İkinci dünya savaşı sonrasında ABD’ye gitti ve bu ülkede kalite konusunda araştırmalar yapan ünlü yönetim düşünürleri W.Edwards Deming ve Joseph M. Juran ile tanıştı.

            Ishıkawa, kalite kontrol alanındaki çalışmaları ile Japonya’da kalite bilincinin yaygınlaşmasında önemli rol oynadı. Özellikle “kalite çemberleri” adı verilen kalite geliştirme ve problem çözme gruplarının bilimsel anlamda oluşturulmasında çok önemli katkıları oldu. Ishıkawa’ya göre bir organizasyonda kalite sorunları kalite geliştirme araçları ile çözülebilir. Bunun için organizasyonda neden-sonuç diyagramı, dağılma diyagramı, pareto diyagramı, kalite çemberleri, histogram ve saire istatistiksel araçların kullanımının önemli olduğunu savundu. Bu araçlardan neden-sonuç diyagramı Ishıkawa tarafından geliştirilmiştir. Bu nedenle, toplam kalite yönetimi literatüründe  neden-sonuç diyagramı “Ishıkawa Diyagramı” olarak da adlandırılır.

 

ISHIKAWA: TOPLAM KALİTE KONTROLDE BAŞARIYA ULAŞMAK İÇİN....

 

“Kalite her bir tasarım ve prosesin içinde yeralmalıdır.

Muayene yoluyla kalite yaratılamaz.”

            Kaoru Ishıkawa

 

1.  Tüm organizasyonda kalite kontrol çalışmalarını yürütün ve tüm çalışanların katılımını sağlayın.

2.  Kalite kontrol eğitimle başlar, eğitimle biter. Kalite kontrol konusunda yoğun eğitim ve seminer proğramları uygulayın.

3.  Kalite kontrol çemberlerinin kullanımına önem verin.

4.  Kalite kontrol çalışmalarını, yönetim kurulu başkanı ve kalite konseyi tarafından yılda en az iki kez denetleyin.

5.  Problem çözmede istatistiksel araçları kullanın.

6.  Kalite kontrol faaliyetlerinin ulusal düzeyde yaygınlaştırılması çabalarına katılın.

7.  Organizasyonda radikal değişim için devrimci olun.

 

BU ALTI TEMEL İLKEYİ DE ESAS ALIN...

 

1.  Önce kalite gelir, -kısa dönemli kar amacı değil.

2.  Müşteri odaklı olmak önemli, -üretici odaklı olmak değil.

3.  Bir sonraki aşama senin müşterindir, organizasyon departmanları ve bölümlerini müşteri olarak kabul et.

4.  İstatistiksel araçları kullan.

5.  Toplam katılıma önem ver.

6.  Organizasyonu fonksiyonlara ayrırarak yönet ve fonksiyonlararası iletişime önem ver.

 


Kaynak: Coşkun Can Aktan, Yönetimde Rönesans ve Kalite Devrimi, Ankara: TOSYÖV Yayınları, 2000.