TOM PETERS

ve MÜKEMMEL ORGANİZASYON

 

 

           Tom Peters 1942 yılında doğdu. Cornell Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Stanford Üniversitesi’nde  yönetim bilimi alanında master yaptı. Bir süre ABD Savunma Bakanlığı’nda ve Bütçe Bakanlığı’nda  çalıştı. Daha sonra ünlü McKinsey yönetim danışmanlığı firmasında danışman olarak bulundu.

 

           Yaşayan yönetim düşünürlerinden belki de en popüler bir kimliğe sahip olanı Tom Peters’dir. Peters, Deming ve Juran gibi yönetim düşünürlerinden oldukça farklı olarak çalışmalarında,  akademik üslup dışında daha rahat bir ifade ile görüşlerini açıklamaktadır.

 

           Tom Peters’in kitapları tüm dünyada diğer yönetim düşünürlerinden çok daha fazla sattı. Başlıca kitapları şunlar:

 

·       ·      In Search of Excellence, 1982. (Robert Waterman ile birlikte.)

·       ·      A Passion for Excellence, 1985. (Nancy Austin ile birlikte.)

·       ·      Thriving on Chaos, 1988.

·       ·      Liberation Management, 1992.

 

           Tom Peters, “mükemmel organizasyon” konseptinin yönetim biliminde önem kazanmasında oldukça etkili oldu.  Kitaplarında mükemmel bir organizasyonun sahip olması gereken başlıca özellikleri şu şekilde sıralamaktadır:

 

Dinamik, müşteri odaklı, müteşebbis ruhu yüksek, insan odaklı, sosyal sorumluluğa önem veren, yalın, yenilikçi, ortaklık kültürü varolan, değişim yanlısı, vizyonu olan ve bu vizyonu çalışanlarıyla paylaşan, performans değerlendirme ve ölçmeye önem veren...

 

          

PETERS: KALİTE DEVRİMİ İÇİN...

 

Tom Peters “kalite devrimi” için organizasyonda şu ilkelerin bulunması gerektiğini belirtmektedir:

 

1.       1.      Yönetimin kalite konusundaki inanç ve kararlılığı. Kalite devrimi için yönetimin kalitenin geliştirilmesine inanması ve bu konuda kararlı olması gerekir.

2.       2.      Kalite konusundaki heyecan. Kalite konusunda bir heyecan ve arzunun olmadığı bir organizasyonda başarısızlık söz konusu olur.

3.       3.      Kalitenin ölçülmesi. Organizasyonda kalitenin ölçülmesine yönelik uygulamalar yapılmalıdır.

4.       4.      Kalitenin ödüllendirilmesi. Organizasyon içerisinde kalite geliştirilmesine yönelik ödüllerin mevcut olması daha fazla çalışmayı teşvik eder.

5.       5.      Kalite konusunda çalışanların eğitimi. Kalite geliştirilmesine yönelik yoğun eğitim programlarının uygulanması kaliteyi artırır.

6.       6.      Multi-fonksiyonel çalışma grupları oluşturulması. Organizasyon içerisinde çeşitli fonksiyonlara yönelik çalışma grupları oluşturulmalıdır.

7.       7.      ‘Bir tek adım bile başarıdır’ inancının yaygınlaştırılması. Organizasyonda en küçük bir yenilik ve değişikliğin bile önemli olduğunun çalışanlar tarafından anlaşılması sağlanmalıdır.

8.       8.      Yeniliklere açık olunması. Kalite konusunda yeni fikir ve yaklaşımların benimsenmesi yeni başarıları beraberinde getirir.

9.       9.      Kalite geliştirmeye yönelik paralel organizasyon yapısının oluşturulması. Organizasyon içerisinde kalitenin geliştirilmesinde başarı sağlanması için ‘gölge kalite çalışma grupları’ oluşturulmalıdır.

10.   10. Kalite amacına herkesin katılması. Kalite planlaması; tedarikçileri, müşterileri ve dağıtımcıları kapsayan bir süreçtir.

11.   11. Kalite yükselirse, maliyetler azalır. Maliyet azaltmanın temel yollarından birisi kalite geliştirmedir. Organizasyonda dizayn, süreç ve işlemlerin basitleştirilmesi başarı için itici bir güçtür.

12.   12. Kalite hiçbir zaman sona ermeyecek bir seyahattir. Bir malın kalitesi daima görelidir. Kalite geliştirilmesi için daima çalışmak gereklidir.

 


1.  Kaynak: Coşkun Can Aktan, Yönetimde Rönesans ve Kalite Devrimi, Ankara: TOSYÖV Yayınları, 2000.