WALTER SHEWHART VE

İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL

 

 

            Walter Shewhart, 1891- 1967 yılları arasında yaşadı. Shewhart, toplam kalite yönetimi alanında liderlik görevini üstlenen W.Edwards Deming ve Joseph M. Juran’ın istatistiksel düşünme yönünden etkilendiği kişidir. Shewhart 1920 ‘li yıllarda çalıştığı Bell Atlantic firmasında kalite geliştirme ve problem çözme alanında  istatistiksel araçlardan geniş ölçüde yararlanmıştır. Deming o yıllarda bir süre Shewhart’ın çalıştığı Bell Laboratuar firmasında Shewhart ile birlikte çalışma imkanına sahip olmuştur.

 

            Shewhart’ın  istatistiksel süreç kontrol ve istatistiksel kalite kontrol alanında yazdığı iki önemli kitabı bulunmaktadır:

 

·      Economic Control of Quality of Manufactured Product, 1931.

·      Statistical Method from the Viewpoint of Quality Control.

 

            Shewhart, kaliteyi “objektif kalite” ve “subjektif kalite” olmak üzere ikiye ayırır. Shewhart’a göre kalite esasen subjektifdir ve kişiden kişiye değişir. Bu bakımdan, kaliteyi müşteri isteklerine uygunluk olarak tanımlamak daha doğrudur.

 

            Shewhart istatistiksel kalite kontrol teknikleri kullanılarak organizasyonda başlıca şu avantajların elde edilebileceğini belirtmiştir:

 

1.  Ürün ortaya çıktıktan sonraki kalite maliyetleri azalır,

2.  Ürünün alıcılar tarafından reddedilme oranı azalır,

3.  Üretim miktarından maksimum fayda elde edilir,

4.  Tüm ürünlerde yeknesak bir kaliteye ulaşılır,

5.  Kalite ölçülme işinin dolaylı olarak yapıldığı durumlarda tolerans limitleri azalır.


Kaynak: Coşkun Can Aktan, Yönetimde Rönesans ve Kalite Devrimi, Ankara: TOSYÖV Yayınları, 2000.