SHIEGO SHINGO:

SIFIR KALİTE KONTROL VE POKA YOKE

 

 

            Japon yönetim düşünürlerinden bir diğeri ise Shiego Shingo’dur.  Shingo , 1986 yılında yayınladığı Sıfır Kontrol Sistemi adını taşıyan eseri ile yeni yönetim felsefesine “sıfır hata” ve “poka yoke” kavramlarını kazandırmıştır.

 

            Shingo’ya göre organizasyonda istatistiksel kalite kontrol araçlarının kullanılması hataları bütünüyle ortadan kaldırmayabilir. Shingo, bu konuda  Poka Yoke adı verilen tekniğin kullanılmasını önerir. 

 

            Shingo’nun Sıfır Kontrol adını verdiği yönetim sisteminin başlıca dört özelliği bulunmaktadır:

 

1.  Hatalar kaynağında bulunmalı  ve tedavi edilmelidir.

2.  Belirli örnek alanlarda muayene yapmak yerine tüm alanlarda yüzde 100 kontrol gerçekleştirilmelidir.

3.  Tedavi için harcanan zaman minimize edilmelidir.

4.  Poka-Yoke araçları kullanılmalıdır.

 

 

            Shingo’ya göre  Sıfır Kalite Kontrol sistemi klasik kalite kontrol sisteminden farklıdır. Klasik kalite kontrol sisteminde  kalite kontrol üretim sonunda yapılır. Shingo ise kalite kontrolün kaynağında yapılması gerektiğini belirtir. Shingo kalite kontrol sistemi, klasik kalite kontrol sistemine göre daha kısa bir yoldur. (Bkz: Shingo döngüsü.)

 

ORGANİZASYONEL BAŞARI VE YÜKSEK PERFORMANS İÇİN...

 

Shiego Shingo, başarı için gerekli şartları şu şekilde sıralamaktadır:

 

·        İSTEK

Yönetimin yeni görev ve kararlar almaya ilişkin istek ve niyeti.

 

·        POLİTİKA

Yönetimin belirli amaçları gerçekleştirmek için bir politika oluşturması.

 

·        PLANLAMA

Yönetimin planlama ve programlamayı gerçekleştirmesi.

 

·        UYGULAMA

Planın uygulamaya konulması

 

·        KONTROL

Planda öngörülen hedefe ulaşılabilmesi için yapılan uygulamaların kontrol edilmesi.

 

·        GÖZDEN GEÇİRME

Uygulama sonuçlarının gözden geçirilmesi, eksik ve hataların tespit edilmesi.

 

·        TATMİN

Planda öngörülen hedefler ile sonuçların karşılaştırılması ve ne ölçüde tatmin edici bir başarıya ulaşılabildiğinin tespit edilmesi.


Kaynak: Coşkun Can Aktan, Yönetimde Rönesans ve Kalite Devrimi, Ankara: TOSYÖV Yayınları, 2000.