GENICHI TAGUCHI VE KALİTE MÜHENDİSLİĞİ

 

            Japonya’da kalite devrimine fikirleri ile önemli katkıda bulunan yönetim düşünürlerinden birisi olan Genichi Taguchi Japonya’da doğdu. Mühendislik eğitimi gördü.

 

            Taguchi, “kalite mühendisliği” kavramının fikir babası olarak kabul edilir. Taguchi’nin bu alandaki fikirlerini ve katkılarını şu şekilde özetlemek mümkündür:

 

Kalite mühendisliği ürün ve süreç kalitesini iyileştirmek için “istatistiksel deney tasarımı”nın önemi üzerinde durur. İstatistiksel deney tasarımı, organizasyonda kalite geliştirme çalışmalarında kullanılan, kontrol edilebilen ve kontrol edilemeyen değişkenlerin hedef kalite parametresi veya parametreler üzerindeki etkilerini belirler. Özetle, Taguchi, ürün ve süreç tasarımında deneysel tasarımın önemini vurgulamıştır.

 

            Taguchi üç tür tasarım üzerinde durmuştur:

 

1.  Sistem tasarımı. Teknoloji ve mimarlık şeklindeki fonksiyonel tasarım.

2.  Parametre tasarımı. Ürün ve süreç parametrelerinin saptamalara duyarlılığını azaltacak şekilde ayarlanması.

3.  Tolerans tasarımı. Hedef etrafındaki kabul edilebilir toleransların belirlenmesi.

 

            Genichi Taguchi’nin Kalite Mühendisliği alanında geliştirdiği iki kavram daha bulunmaktadır:

 

1.  Tasarımda Kalite (Quality Function Deployment). Bu teknik, müşteri ihtiyaçlarını ürün tasarımı ya da hizmet sürecine dönüştürmeyi sağlar. Amaç, müşteri tatminidir. Bazen “kalite evi” olarak da adlandırılır.

2.  Güçlü Tasarımı (Robust Design) Ürün ve süreç geliştirme sırasında kontrol edilebilen süreç parametreleri (hat hızı, basınç, sıcaklık vs.) için optimal düzey ve ayarların belirlenerek süreç varyasyonunun en aza indirilmesine yönelik yaklaşımdır.

 

TAGUCHI’NİN KALİTE FELSEFESİ...

 

1.  Rekabetin giderek arttığı ve pazar koşullarının sürekli değiştiği ortamda sürekli kalite geliştirme ve maliyetleri azaltma önem taşır.

2.  Ürün kalitesi iyileştirilirken  ortaya çıkan “sosyal maliyet” gözardı edilmemeli ve bu dışsal maliyet minimize edilmelidir.

3.   Bir ürünün nihai kalite ve maliyeti, ürünün ve imalat sürecinin mühendislik tasarımıyla belirlenir.


Kaynak: Coşkun Can Aktan, Yönetimde Rönesans ve Kalite Devrimi, Ankara: TOSYÖV Yayınları, 2000.