kalite-kutup.jpg (12139 bytes)

 

DEVLET YÖNETİMİNDE TOPLAM KALİTE   

35.gif (355 bytes)779.gif (331 bytes)

 

Kamu sektöründe toplam kalite yönetimi   konusunda Prof.Dr.Coşkun Can Aktan tarafından yazılan kitaptan bazı alıntılar için aşağıdaki kaynağı tıklayınız: 
Coskun Can Aktan, "Devlet Yönetiminde Toplam Kalite"

Coşkun Can Aktan, "Toplam Kalite Yönetimi Kamudaki Kalitesizliğe Çözüm Olabilir mi?"

Coşkun Can Aktan, "Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma ve Yerel Yönetimlerde Toplam Kalite Yönetimi Uygulaması"

Coşkun Can Aktan, "Yeni Yönetim Tekniklerinin Kamu Sektöründe Uygulanması"

Serkan Odaman ve Pınar Süral Özer, "Türk Yargı Sisteminde Toplam Kalite"

Serkan Odaman ve Pınar Süral Özer, "Yargıda Kalite Eksikliği ve Toplam Kalite Yönetimi Çerçevesinde Çözüm Önerileri"

Ramazan Gökbunar ve Cevdet Kayalı, "Kamuda Toplam Kalite Uygulamasının Olanakları"

Naci Muter ve Ramazan Gökbunar, "21. Yüzyıla Doğru Türkiye'de Eğitim Hizmetlerinin Çağdaşlaştırılması"

Naci Muter ve Ramzan Gökbunar, "Müşteri ve Hizmet-Yönlü Bir Kamu Sektörüne Dağru"

Vito Tanzi, "Devletin Rolü ve Kamu Sektörünün Kalitesi" (Çev: Özgür Saraç)

Vito Tanzi, "Kamusal Kıymetlerin Yanlış Kullanımı ve Devletin Maliyeti", (Çev: Özgür Saraç)