WHISTLEBLOWING

WWW.CANAKTAN.ORG

Organizasyonlarda Yasa-Dışı ve Etik-Dışı Davranış ve Eylemlere  Karşı Bir Sivil Erdem, Ahlaki Tepki ve Vijdani Red Davranışı : WHISTLEBLOWING

 
Etkin Bir Whistleblowing Politikası Oluşturmak İçin  Ne Yapmalı?

Bir kamu kuluşunda, özel şirkette ya da kar amacı gütmeyen bir organizasyonda etkin bir whistleblowing politikası oluşturmak için önem taşıyan konuları kısaca maddeler halinde özetleyebiliz.

Üst yönetimin kararlılığı. Whistleblowing konusunda üst yönetim, samimiyetini ve kararlığını ortaya koymalıdır.

Eğitim. Organizasyon çalışanları yasa-dışı ve etik-dışı davranış ve eylemler hakkında bilgilendirilmelidir.

İletişim. Çalışanların sesine kulak verilmeli ve periyodik toplantılar yapılarak görüşleri alınmalıdır. Çalışanlar, organizasyondaki yanlış uygulamaların raporlanması ile ilgili olarak cesaretlendirilmeli ve güven tesis edilmelidir. Çalışanlar ile açık ve saklı tüm iletişim kanaları açık tutulmalıdır. Çalışanların isimlerini saklı tutarak bir özel telefon hattına bilgi sunmaları imkanı olmalıdır. Bundan da önemlisi, internetin sunduğu imkanlardan yararlanarak özel bir e-mail hesabı açılmalı ve çalışanların yanlış uygulamaları bu maile bildirmeleri istenmelidir.

Ombudsman. Organizasyon içerisinde yasa-dışı ve/veya etik dışı iddiaları soruşturacak ve raporlayacak bir Ombudsman Bürosu oluşturulmalıdır.

Ödüllendirme. Organizasyon çalışanları yasa-dışı ve etik-dışı davranış ve eylemleri raporlamaları ve soruşturma sonucunda söylediklerinin/beyanlarının doğru çıkması halinde üst yönetim tarafından gizli olarak ödüllendirilmelidir. Üst yönetim tarafından ödüllendirme aleni olarak yapılmamalıdır. Zira, raporlayan kişinin oragnizasyon içerisinde bazı kişiler tarafından haksız yere bazı negatif sıfatlarla (ispiyoncu, gammaz, köstebek) suçlanmaları sözkonusu olabilir.

Cezalandırma. Organizasyonda yanlış uygulamaları yapanlar mutlaka cezalandırılmalı, yapanın yanına kar kalmamalıdır.

Koruma. Olayı açığa çıkaracak olan kişilere zarar gelmeyeceğinin açıkça beyan edilmesi ve bu konuda çalışanlar ile güven tesisi sağlanması önem taşımaktadır.

Yazılı kurallar ve kodlar.  Organizasyonda whistleblowing konusunda yazılı kurallar mevcut olmalı ve organizasyon çalışanlarına duyurulmalıdır.

Adil soruşturma süreci ve sonucun açıkça ilan edilmesi. (tarafsız soruşturma, ört-bas etmeme,  şikayetlerin süratle çözüme kavuşturulması,

 

Orijinal tam metin kaynak için tıklayınız:

Coşkun Can Aktan, Organizasyonlarda Yanlış Uygulamalara Karşı  Bir Sivil Erdem, Ahlaki Tepki ve Vijdani Red Davranışı : WHISTLEBLOWING

 

 

 

© COPYRIGHT CANAKTAN.ORG 2007, WHISTLEBLOWING