Tüm hakları saklıdır. Bu web sayfasında Prof.Dr. C.Can Aktan tarafından hazırlanan ve MESS tarafından yayınlanan Değişim ve Yeni Global Yönetim adlı eserin bir kısmı sunulmaktadır. Web sayfasında yeralmayan tablo-şekil-bibliyografya ayrıntıları için orijinal kaynağa müracaat edilmelidir. Bu web sayfasındaki bilgilerin ya da eser içerisinde yeralan herhangi bir yazının  tam metninin kullanımı izne tabiidir. Bu web sayfasında  ve belirtilen eserdeki metinler Fikir ve Sanat Eserleri Yasası hükümleri gereğince yazılı izin alınmaksızın hiç bir şekilde kullanılamaz.

© C.C.Aktan, 2002-2003.