Prof.Dr.Coşkun Can Aktan 

Değişim ve Yeni Global Yönetim, İstanbul: MESS Yayınları, 1997.

Lütfen referans bilgileri için bu kaynağa müracaat ediniz. Bilimsel etik ilkelerine uygun olarak atıfta bulunulması önemle rica olunur. Fikir ve Sanat Eserleri Hakkındaki Kanun'daki haklar muhfuzdur. © C.C.Aktan

ORGANİZASYONLARDA "BENCHMARKING" ["EN İYİ UYGULAMALARIN ADAPTASYONU"] İÇİN DEĞİŞİM İLKELERİ

 

 

ORGANİZASYONLARDA YÜKSEK PERFORMANS İÇİN "BENCHMARKING" ["EN İYİ UYGULAMALARIN ADAPTASYONU"] YÖNTEMİNİN UYGULANMASINDA CAMP / XEROX'UN ÖNERİLERİ (*)

 

AŞAMA 1 - PLANLAMA

1. Organizasyonda nelerin benchmarking analizine tabi tutulacağını tespit et.

2. Sektördeki diğer organizasyonları belirle.

3. Veri toplama yöntemini tespit et ve veri toplamaya başla.

 

AŞAMA 2 - ANALİZ

4. Organizasyondaki mevcut rekabet/performans açığını tespit et.

5. Gelecekteki performans düzeyini analiz et.

 

AŞAMA 3 - ENTEGRASYON

6. Analiz sonucu elde edilen bulguları değerlendir ve sonuçları ortaya koy.

7. Fonksiyonel amaçlar oluştur.

 

AŞAMA 4 - AKSİYON

8. Aksiyon planını geliştir.

9. Aksiyon planlarını uygula ve sonuçları kontrol et.

10. Organizasyonda benchmarking yöntemini yeniden düzenle ve geliştir.

 

AŞAMA 5 - OLGUNLUK

• Liderler pozisyonuna ulaş.

• Organizasyondaki uygulamaları süreçler ile bütünleştir.

 


 

ORGANİZASYONLARDA YÜKSEK PERFORMANS İÇİN 'BENCHMARKING' ["EN İYİ UYGULAMALARIN ADAPTASYONU"] UYGULAMASINDA
YEDİ AŞAMA (*)

 

 

1. Organizasyondaki hangi fonksiyonların 'benchmark' analizine tabi tutulacağını tesbit et.

2. Organizasyondaki temel performans değişkenlerini analiz et.

3. Sektördeki en iyi organizasyonları tesbit et.

4. Sektördeki en iyi organizasyonlardaki performansı ölçmeye çalış.

5. Kendi organizasyonundaki performansı ölç.

6. Yapılacak işlemleri ve uygulamaları belirle.

7. Uygula ve devam et.

 


 

'BENCHMARKING' ["EN İYİ UYGULAMALARIN ADAPTASYONU"] YÖNTEMİNDE BEŞ AŞAMA (*)

 

 

 


'BENCHMARKING' ["EN İYİ UYGULAMALARIN ADAPTASYONU"] YÖNTEMİNİN DEMING TEKERLEĞİ İÇERİSİNDE GÖSTERİLMESİ (*)

 

 

 


ABD'DE XEROX ŞİRKETİNİN  'BENCHMARKING' ["EN İYİ UYGULAMALARIN ADAPTASYONU"] MODELİ (*)

 

 

 


DEĞİŞİM YÖNETİMİ KONUSUNDA DAHA KAPSAMLI BİLGİLER İÇİN MESS TARAFINDAN YAYINLANAN DEĞİŞİM VE YENİ GLOBAL YÖNETİM KİTABINA MÜRAACAT EDİNİZ.