Prof.Dr.Coşkun Can Aktan 

Değişim ve Yeni Global Yönetim, İstanbul: MESS Yayınları, 1997.

Lütfen referans bilgileri için bu kaynağa müracaat ediniz. Bilimsel etik ilkelerine uygun olarak atıfta bulunulması önemle rica olunur. Fikir ve Sanat Eserleri Hakkındaki Kanun'daki haklar muhfuzdur. © C.C.Aktan

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE TOPLAM KATILIM YÖNETİMİ İÇİN
DEĞİŞİM İLKELERİ

 

 

İNSAN KAYNAKLARININ PLANLANMASINDA
VETTER'IN BEŞ AŞAMASI (*)


 

ASTD'NIN İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ TEKERLEĞİ (*)

 

 


 

 

ORGANİZASYONLARDA YÜKSEK PERFORMANS İÇİN ÇALIŞANLARIN SAHİP OLMASI GEREKLİ BİLGİ VE BECERİLER (*)

I. TEMEL BİLGİ VE BECERİLER

Organizasyonda çalışan her bireyin temel okuma, yazma, dinleme, dinlediğini anlama, konuşma, temel aritmetik ve matematiksel hesaplamaları yapabilme, bilgi ve becerisine sahip olması gereklidir.

• Okuma

• Yazma

• Dinleme

• Konuşma

• Aritmetik/Matematik bilgisi

II. DÜŞÜNME BİLGİ VE BECERİLERİ

Organizasyonda işin niteliğine göre çalışanların aşağıdaki düşünme becerilerine sahip olması organizasyon başarısı için önem taşımaktadır.

• Yaratıcı düşünme

• Karar verebilme

• Problem-çözme

• Meseleleri akıl yordamıyla düşünebilme (enformasyonu sembol, resim, grafik vs. şekillere dökerek akıl yardımıyla problemleri ya da meseleleri daha iyi görebilme.)

• Nasıl öğreneceğini bilme.

• Mantık sürecinden geçirebilme.

III. ŞAHSİ BECERİ VE KALİTE

Çalışanların aşağıda belirtilen şahsi özelliklere ve kaliteye sahip olması organizasyonun daha başarılı olmasını sağlar.

• Sorumluluk

• Kendine değer verme ve kendini kabullenme

• Sosyallik

• Kendi başına yönetebilme

• Dürüstlük/ahlaki davranma


 

ORGANİZASYONLARIN BAŞARIYA ULAŞMASINDA ROL OYNAYACAK BEŞ FAKTÖR (*)

I. KAYNAKLAR

• Zaman

• Para

• Materyal, araç ve gereç

• İnsan kaynakları

II. ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ

• Grup çalışmalarına katılma.

• Başkalarına yeni bilgi ve beceriler öğretme.

• Tüketicilerin isteklerinin en iyi bir şekilde karşılanmasına hizmet etme.

• Liderlik üstlenme.

• Anlaşmazlıkları görüşmeler yoluyla çözümleme eğiliminde olma.

• Farklı cinsiyet ve özelliklere sahip olan kişilerle uyumlu çalışabilme.

III. ENFORMASYON

• Enformasyon elde etme ve değerlendirme.

• Enformasyonu organize etme ve düzenleme.

• Enformasyonla iletişim kurabilme ve yorumlayabilme.

• Enformasyonu bilgisayara dökebilme.

IV. SİSTEMLER

• Sistemleri anlayabilme.

• Performans izleme ve düzeltebilme.

• Sistemleri geliştirebilme ve dizayn edebilme.

V. TEKNOLOJİ

• Teknolojiyi seçebilme.

• Teknolojiyi yaptığı işe uygulayabilme.

• Teknoloji ile ilgili problemleri izleyebilme ve çözebilme.


 

ORGANİZASYONLARDA BAŞARI İÇİN DRUCKER'E GÖRE
ÇALIŞANLARIN İŞE ALINMASINDA VE YÜKSELTİLMESİNDE
DİKKATE ALINMASI GEREKLİ İLKELER (*)

 

1. En uygun elemanı işe al. Farklı görevler farklı özelliklere, beceri ve yeteneklere sahip kişilerin işe alınmasını gerektirir.

2. Potansiyel olarak işe uygun elemanlar arasından seçim yap. Etkin bir karar için potansiyel olarak birbirine yakın beceri ve kabiliyete sahip olan kişiler arasından seçim yapılmalıdır.

3. İşe alınacak adayları değerlendirirken çok iyi ve etraflıca düşün. İşe alınması planlanan kişilerin sahip olduğu güçlü ve zayıf yönleri iyi analiz et. Teknik bilgi itibarıyle yeterli olan bir aday işin gereği eğer organizasyonda grup çalışmasını yönetecek kapasiteye ve özelliklere sahip değilse o kişinin işe uygun olduğu söylenemez.

4. Her adayı daha önce birlikte çalıştığı kimselerle birlikte değerlendir. Bir tek yöneticinin değer yargıları anlamsız ve değersiz olabilir. Bu bakımdan mümkün olduğu takdirde adayın durumunu daha önceki yöneticileri ve çalışma arkadaşları ile görüşmeler yaparak değerlendir.

5. İşe alınan elemanın işten anlayıp anlamadığını ilk aylarda kontrol et. Adaylar arasından seçim yapıldıktan sonra işin sona erdiğini düşünme. Çalışmaya başlayan elemana yardımcı ol ve iş hakkındaki durumunu değerlendir.

 


 

ORGANİZASYONLARDA UYGULANAN EĞİTİM PROGRAMLARINDA BAŞARI İÇİN PETERS'İN ON İLKESİ (*)

 

1. Organizasyonda farklı görev ve fonksiyonlara yönelik kapsamlı eğitim programları uygulanmalı.

2. Organizasyonda tüm çalışanlar potansiyel kariyere sahip elemanlar olarak kabul edilmeli.

3. Eğitim programı düzenli aralıklarla sürdürülmeli.

4. Eğitim programı için yeterli para çekinmeden harcanabilmeli ve programların başarıyla uygulanması için eğitim programı yeterli bir süre içinde gerçekleştirilmeli.

5. İş başında eğitim programına önem verilmeli.

6. Problem çözme analizi ile istatistiksel kalite ve süreç kontrolü çalışanlara basit bir şekilde açıklanmalı ve öğretilmeli.

7. Organizasyonda stratejik planlama yönetimini başarıyla gerçekleştirmek için eğitime yeterince önem verilmeli.

8. Organizasyonda yaşanan bir kriz anında tecrübeli yöneticilerin eğitim programına iştiraki sağlanmalı ve bu kişilerin bilgi ve tecrübeleri çalışanlara aktarılmalı.

10. Eğitim programlarında organizasyonun vizyon ve değerleri çalışanlara iyi bir şekilde aktarılmalı.

 


DEĞİŞİM YÖNETİMİ KONUSUNDA DAHA KAPSAMLI BİLGİLER İÇİN MESS TARAFINDAN YAYINLANAN DEĞİŞİM VE YENİ GLOBAL YÖNETİM KİTABINA MÜRAACAT EDİNİZ.